Doelstelling

De Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV) behartigt de (algemene) belangen van haar leden. Het samen meerwaarde creëren voor ondernemend Katwijk is de missie van de KOV. Vandaar de KOV-slogan: “Samen naar meerwaarde”.

Verbinder

De KOV biedt haar leden een platform om elkaar te kunnen ontmoeten en stimuleert het aangaan van verbindingen tussen leden met als doel het uitwisselen van informatie en kennis en het bevorderen van onderlinge inspiratie plus vormen van innovatie.

Aanspreekpunt en belangenbehartiger

De KOV is aanspreekpunt voor al haar leden, andere ondernemers en externe organisaties, zoals overheden (lokaal en regionaal) en samenwerkingsverbanden. De KOV treedt tevens op als spreekbuis namens ondernemend Katwijk, waarbij het gemeenschappelijk belang wordt behartigd.

De KOV stimuleert en initieert initiatieven zodat de mogelijkheden benut, of juist gecreëerd, worden om de economie van Katwijk (en omstreken) bloeiend te houden. Daarbij houdt zij oog voor het welzijn van (ondernemend) Katwijk.

Bedrijventerreinen, infrastructuur en bereikbaarheid van Katwijk, de arbeidsmarkt, de veranderende detailhandel, de aansluiting bedrijfsleven/onderwijs, zijn zomaar enkele onderwerpen die volop de aandacht hebben en projectmatig worden op- en aangepakt.