Laatste nieuws

Agenda

  • november 2020

  • Agenda 

   1. Opening door de voorzitter
   2. Ingekomen stukken
   3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 7 mei 2019
   4. Financieel verslag 2019 en de begroting 2021
   5. Jaarverslag 2019
   6. Verkiezing nieuwe bestuursleden / vaststellen rooster van aftreden

    

   digitale algemene ledenvergadering KOV

   dinsdag 03 november 2020
   Digitaal van 19:00 tot 20:00 Aanmelden kan tot: 02 november 2020