Laatste nieuws

Agenda

  • april 2019

  • 17.30 uur: inloop

   18.00 uur: huishoudelijke mededelingen

   18.15 uur: presentatie nieuwe leden

   18.45 uur: netwerkgelegenheid onder het genot van een hapje en drankje

   21.00 uur: eindtijd

   Bijeenkomst april 2019

   maandag 01 april 2019
   Rabobank, Rogstraat 2, Katwijk van 18:00 tot 21:00 Aanmelden kan tot: 28 maart 2019
  • mei 2019

  • contactbijeenkomst/ALV mei 2019

   dinsdag 07 mei 2019
   van 18:00 tot 21:00 Aanmelden kan tot: 02 mei 2019
  • Een van de projecten van Economie071 is de aansluiting Onderwijs en Arbeid. Op 23 mei wordt er weer een "Kenniskring" georganiseerd. Aan het definitieve programma wordt nog gewerkt, maar de volgende onderdelen zijn te verwachten:

   • Stand van zaken Kwaliteitsagenda mboRijnland met daarin aandacht voor vernieuwend onderwijs (hybride leren, innovatielabs en praktoraat) in nauwe samenwerking met de werkvelden ICT & techniek en Welzijn & Zorg (door onder meer Ricardo Winter van mboRijnland).
   • Stand van zaken project ‘hybride banen’ (door Harry van Alphen van SCOL en Jessica Hilhorst van gemeente Leiden).
   • Toelichting op het nieuwe initiatief van Economie071: het ‘Human Capital Actieplan Leidse regio’, door Nanning Mol (wethouder gemeente Voorschoten en trekker van dit project). Aan de orde komt o.a.:
   • De scope van dit initiatief. In de aanloopfase wordt dit nu als volgt omschreven: De HCA gaat concrete handelingsperspectieven bieden aan alle partners van Economie071 om de quickscan Arbeidsmarkt Leidse regio handen en voeten te geven. Dat wil zeggen: maatwerk voor de aanpak van benoemde tekortsectoren (zorg, techniek en onderwijs) met aandacht voor soft skills en een goed ondernemersklimaat voor micro-ondernemers. Vanuit Economie071 wordt bekeken welk initiatief partners vervolgens eruit willen lichten om dit met meer impact te realiseren of om tot versnelling te komen. Nadrukkelijk is dit een traject van ondernemers, onderwijs en gemeenten samen.

   Meer info en hoe u zich aan kunt melden is binnenkort te vinden via de website van economie071.nl

    

    


    

   Kenniskring onderwijs en arbeidsmarkt

   donderdag 23 mei 2019
   nog niet bekend van 17:00 tot 20:30
  • juni 2019

  • contactbijeenkomst juni 2019

   maandag 03 juni 2019
   van 18:00 tot 21:00 Aanmelden kan tot: 29 mei 2019