Over de KOV

Welkom op de site van de Katwijkse Ondernemersvereniging KOV. KOV is een vereniging die voor haar leden (ondernemers uit de gemeente Katwijk) de algemene belangen behartigt met als doel het ondernemersklimaat en de economie gezond te houden of te verbeteren, lokaal maar ook regionaal.

Geschiedenis
In december 2004 zijn de Vereniging Ondernemend Rijnsburg (VOR) en de Katwijkse Vereniging voor industrie en handel (KViH) gefuseerd tot Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV). De vereniging behartigt hierdoor al sinds 1970 actief de lokale en regionale belangen van ondernemers uit Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg of daaraan grenzend.

Aanspreekpunt
De KOV is aanspreekpunt en gesprekspartner voor (lokale en regionale) overheden en andere verenigingen en belangenorganisaties en voert een actief beleid om verbindingen met externe partijen te zoeken en te leggen daar waar samenwerking gewenst en functioneel is. Zo is er regelmatig overleg met het gemeentebestuur en de provincie, maar ook met de andere ondernemers- en belangenverenigingen uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. Dankzij het gevarieerde ledenbestand is het mogelijk om een algemene ondernemersvisie te vormen en die uit te dragen.

Ondernemersklimaat Katwijk
Samen met de gemeente Katwijk is in 2014 een taskforce economie gestart met als doel om samen de economie van Katwijk te versterken en bloeiend te houden. Als overheid en ondernemers zoeken we daarbij samen naar mogelijkheden om kansen te benutten en te creëren op het gebied van de lokale economie. De KOV is sinds 2014 ook partner in het samenwerkingsverband Economie071 om ook met de Leidse regio de samenwerking op te zoeken om elkaar te versterken op economisch vlak.

Welzijn
KOV is van mening dat de economie en ondernemers niet kunnen floreren zonder daarbij ook het welzijn in het oog te houden. Veel ondernemers werken niet alleen in Katwijk, maar wonen er ook. Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid staan bij de KOV dan ook hoog in ’t vaandel!

Samenwerking KOV met overige organisaties
De KOV participeert in het Ondernemersfonds Katwijk. Daarnaast is zij initiator van de gelieerde Stichting Beveiliging Bedrijven.