Over de KOV

Bestuur van KOV Katwijkse Ondernemersvereniging

Home Over de KOV

Over de KOV

KOV is dé vereniging voor alle ondernemers in Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en omgeving. 

Met elkaar creëren we meerwaarde voor de economie. Dat doen we op allerlei manieren. Via netwerken, verbinden en inspireren. We faciliteren ontmoetingen tussen onze leden. We zetten ons actief in om gezamenlijke belangen te behartigen. En we zijn het aanspreekpunt bij lokale en regionale (overheid)instanties.

Speerpunten zijn onder andere: bedrijventerreinen, bereikbaarheid en (de aansluiting van onderwijs op) de arbeidsmarkt.

Geschiedenis KOV

In december 2004 zijn de Vereniging Ondernemend Rijnsburg (VOR) en de Katwijkse Vereniging voor industrie en handel (KViH) gefuseerd tot de Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV). De vereniging behartigt dus al sinds 1970 actief de lokale en regionale belangen van ondernemers uit Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en omliggende gemeenten.

Foto van het bestuur van KOV Katwijk, de Katwijkse Ondernemers Vereniging

Het bestuur

Anne Heijnen, voorzitter

Dirk Botermans, penningmeester

Jeroen Coenen, secretaris

Mikel de Jong, 2e penningmeester, 2e secretaris

Gert Jan Nell, algemeen bestuurslid

Jan Bart van der Plas, algemeen bestuurslid en communicatie

Roelanda Jonker, secretariaat en eerste aanspreekpunt

Netwerken

Ondernemers met elkaar verbinden. Dat is onze belangrijkste taak als ondernemersvereniging. Daarom organiseren we minimaal tien keer per jaar een ledenbijeenkomst. Die bijeenkomsten zijn divers van opzet. Denk aan een thema- en informatiebijeenkomst, bedrijfsbezoek  en een sportief evenement. Meestal voor alle leden, soms voor kleinere groepen.

‘ondernemers zijn net mensen’

Het doel van de bijeenkomsten is vooral om kennis te maken met de mens achter de onderneming. Als je elkaar beter kent en weet te vinden, kun je elkaar als ondernemer motiveren en inspireren bijvoorbeeld door het delen van succesverhalen. En er ontstaan juist leermomenten door elkaar te waarschuwen voor mogelijke valkuilen en te leren van elkaars fiasco’s. Samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan daar waar je elkaar vindt en je elkaar kunt versterken. Dit zijn allemaal redenen waarom alleen de ondernemer zelf (eigenaar) of een directielid contactpersoon kan zijn voor de KOV en de bijeenkomsten kan bezoeken.

Belangenbehartiging en relaties

De KOV heeft daarnaast als doel op te komen voor de algemene belangen van ondernemers, ondernemingen en beroepsbeoefenaren. Het gaat hier om ondernemers die wonen of  zakelijk gevestigd zijn in de gemeente Katwijk en omliggende gemeenten.

Het ledenbestand van de KOV is groot en divers, waardoor we als vereniging een visie kunnen vormen en gesprekspartner zijn voor allerlei andere partijen. Denk aan externe organisaties, lokale en regionale overheden en samenwerkingsverbanden. Om de economie van Katwijk bloeiend te houden, is het essentieel dat er optimale mogelijkheden voor ondernemers zijn én dat deze optimaal worden gebruikt. Iets waarvoor wij ons van harte inzetten.

Het bestuur onderhoudt mede daarom nauwe banden met de andere ondernemersverenigingen en belangengroeperingen in de Duin- en Bollenstreek, de regio Leiden en Wassenaar. We stemmen zaken met elkaar af en waar nodig en mogelijk, informeren en versterken we elkaar. Een bestuurslid van de KOV participeert daarnaast onder andere in het Ondernemersfonds Katwijk en we onderhouden contacten met Parkmanagement Katwijk.

Speerpunten KOV

Het vestigingsklimaat, de bedrijventerreinen, de infrastructuur en bereikbaarheid en duurzaamheid staan hoog op onze agenda. Net als de arbeidsmarkt, de veranderingen in de detailhandel en de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die volop de aandacht hebben en die we projectmatig aanpakken.