Agenda

  • mei 2019

  • De bijeenkomst van de brede Kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt is een project van Economie071. Deze bijeenkomst biedt een divers programma dat ingaat op het oplossen van de personeelstekorten in met name de sectoren techniek, zorg en onderwijs. Voor de Leidse regio vraagt dat om maatwerk waarbij ondernemers, gemeenten en kennis- en onderwijsinstellingen nadrukkelijk samenwerken. Met het Human Capital Actieplan gaat de regio nu een hele concrete fase in. Er zijn op dit moment 60 aanmeldingen voor de kenniskring uit alle sectoren, maar met name vanuit het lokale MKB zijn deelnemers nog welkom. Aanmelden kan via dit formulier.

   Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

   17.00 – 17.30 uur Inloop met soep en een broodje.

   17.30 – 17.35 uur Welkom en toelichting op het programma door Joost Bruggeman, projectleider Onderwijs en Arbeidsmarkt.

   17.35 – 18.15 uur Prikkelen en verleiden van het brede mkb

   Wat werkt om het brede midden- en kleinbedrijf te ondersteunen, te prikkelen en te verleiden voor vernieuwing en innovatie? Juist voor het mkb is de uitdaging namelijk groot om te blijven vernieuwen om ook in de toekomst succesvol te zijn. Joost van Hoorn, senior projectleider van Platform31, neemt u mee in een aantal best practices met betrekking tot uitdagingen waar mkb en onderwijs voor staan. Denk aan het matchen van talent en het versterken van menselijk kapitaal. Wie is eigenaar van welke uitdagingen of zijn we dat allemaal, ieder vanuit zijn of haar eigen domein?

   18.15 – 18.45 uur De volgende stap van de Kwaliteitsagenda mboRijnland

   Een update verzorgd door Ricardo Winter (bestuurder mboRijnland), Jan van Laake (directeur Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology) en Annette van Krimpen (directeur Zorg en Welzijn en programmamanager CIV Zorg & Welzijn van mboRijnland). Aan de orde komt o.a. vernieuwend onderwijs (hybride leren, innovatielabs en praktoraat) in nauwe samenwerking met de werkvelden ICT & techniek en Welzijn & Zorg.

   18.45 – 19.00 uur Hybride banen

   Stand van zaken project ‘hybride banen’ (door Harry van Alphen, bestuurder SCOL en Jessica Hilhorst, senior beleidsmedewerker Onderwijsinnovatie gemeente Leiden).

   19.00 – 19.10 uur Korte break

   19.10 – 19.20 uur Human Capital Actieplan Leidse regio (HCA)

   Toelichting op dit nieuwe initiatief van Economie071 door Nanning Mol (wethouder gemeente Voorschoten en trekker van dit project). Aan de orde komt onder meer de scope van dit initiatief. In de aanloopfase wordt dit nu als volgt omschreven: Het HCA gaat concrete handelingsperspectieven bieden aan alle partners van Economie071 om de quickscan Arbeidsmarkt Leidse regio handen en voeten te geven. Dat wil zeggen: maatwerk voor de aanpak van benoemde tekortsectoren (zorg, techniek en onderwijs) met aandacht voor soft skills en een goed ondernemersklimaat voor (micro-)ondernemers. Vanuit Economie071 wordt bekeken welk initiatief partners vervolgens eruit willen lichten om dit met meer impact te realiseren of om tot versnelling te komen. Nadrukkelijk is dit een traject van ondernemers, onderwijs en gemeenten samen. Een actieve inbreng in de deelsessies wordt dan ook van alle aanwezigen verwacht.

   19.20 – 19.50 uur Uiteen in deelsessies

   In groepjes wordt een aantal vraagstukken behandeld uit het Human Capital Actieplann.

   19.50 – 20.00 uur            Plenaire terugkoppeling deelsessies, afsluiting en aansluitend een hapje en een drankje

   Bekijk ook het nieuwsitem n.a.v. de vorige bijeenkomst: Vijf conclusies tijdens kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt.

    

    


    

   Kenniskring onderwijs en arbeidsmarkt

   donderdag 23 mei 2019
   PLNT, Langegracht 70, Leiden. van 17:00 tot 20:30
  • juni 2019

  • 17.00 uur: huishoudelijke mededelingen KOV

   17.15 uur: in de sloepen voor twee uur durende rondvaart

   19.15 uur: barbecuebuffet

   21:00 uur: einde programma

    

   Bijeenkomst juni 2019

   maandag 03 juni 2019
   Jachthaven Marina Rijnsburg, Kanaalpad NW 4, Rijnsburg van 17:00 tot 20:30 Aanmelden kan tot: 29 mei 2019
  • juli 2019

  • contactbijeenkomst juli 2019

   vrijdag 12 juli 2019
   van 18:00 tot 21:00 Aanmelden kan tot: 27 juni 2019
  • oktober 2019

  • contactbijeenkomst oktober 2019

   maandag 07 oktober 2019
   van 18:00 tot 21:00 Aanmelden kan tot: 03 oktober 2019
  • november 2019

  • contactbijeenkomst november 2019

   dinsdag 05 november 2019
   van 18:00 tot 21:00 Aanmelden kan tot: 31 oktober 2019
  • december 2019

  • contactbijeenkomst/ALV december 2019

   maandag 02 december 2019
   van 18:00 tot 21:00 Aanmelden kan tot: 28 november 2019