Downloads

 • Verslag vanuit het Vakcollege Rijnmond: Kom in de Klas

  “De samenwerking onderwijs bedrijfsleven in Katwijk is uitstekend en dit moeten we uitbreiden naar de regio. Werkgevers maakt het niet uit of een vacature ingevuld wordt door iemand die niet uit Katwijk komt, mits de beroepskwalificaties maar de juiste zijn. De behoefte aan personeel groeit en alleen door samen en in de regio verantwoordelijkheden op te pakken, werken we aan oplossingen”, aldus wethouder Emile Soetendal op de bijeenkomst ‘Onderwijs ontmoet Ondernemers en (lokale) Overheden’ op Vakcollege Rijnmond.

  “Een nuttig en drukbezochte bijeenkomst”, zegt een enthousiaste directeur Erik Hazenoot van Vakcollege Rijnmond, die de bijeenkomst opende door het belang van beroepsgericht onderwijs te benadrukken en aangaf dat Vakcollege Rijnmond onderwijs invult voor meerdere branches en beroepsrichtingen; naast Techniek zijn dat ook Economie, Zorg & Welzijn en de nieuwe TL, zeg maar Techno Mavo. Daarbij werken we aan de aansluiting met het bedrijfsleven en de doorstroom naar het MBO. Dat laatste doen we in doorlopende leerlijnen, waarbij sommige leerlingen een verkort traject kunnen doorlopen.”

  “Vanuit school zijn we blij met de (oriëntatie)stage die het bedrijfsleven aanbiedt voor onze leerlingen. Dat sluit erg goed aan bij de praktijklessen op school. Daarnaast creëren we ook een stage-omgeving voor leerlingen uit het tweede leerjaar in ’t Klaslokaal: een winkel en lunchroom op het Emmaplein. Daar leren jongeren onder begeleiding wat werken in de praktijk inhoudt”.

  Adjunct-directeur Ellen van Rooijen, verantwoordelijk voor de beroepsgerichte scholing in de afdelingen, was blij met de grote opkomst van de ondernemers. “Nagenoeg honderd procent van de ondernemers die uitgenodigd waren, zijn er. Dat zegt iets over de band tussen onderwijs en bedrijfsleven in onze regio, maar ook de wens van het bedrijfsleven om van betekenis te zijn. Een voorbeeld? Eén van de ondernemers die in zijn bedrijfsvoering aluminium last, gaf aan dat hij de school graag sponsort met een specifieke lastafel voor aluminium lassen. Als het nodig is zorgen zij tevens voor de bijscholing van de docent. Een flink aantal van onze leerlingen loopt nu stage bij zijn bedrijf aan de Ambachtsweg in ’t Heen, en een aantal daarvan treedt na het behalen van de beroepskwalificatie in dienst”. “Door hen nu al vertrouwd te maken met deze vorm van lassen, proberen we de aantrekkelijkheid van dit type onderwijs te vergroten”, motiveert de ondernemer deze samenwerkingsvorm.

  Samenwerking
  Wethouder Jacco Knape ziet de samenwerking eveneens als een goed voorbeeld om de lokale economie sterk en vitaal te houden. “Positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn daarbij essentieel. Bijeenkomsten zoals vanavond zijn van groot belang en erg nuttig in het leggen en onderhouden van contacten. Daarbij helpt een informeel moment, zoals de aansluitende BBQ voor de aanwezigen.”

  “Samen met mijn collega-wethouder Soetendal ben ik verantwoordelijk voor het beleid dat is gericht op een goede samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven, zoals blijkt uit de diverse stagevormen die lokaal uitgewerkt en ingevuld zijn. Emile Soetendal richt zich daarbij meer op het regionaal verband waar ook onderwijs-arbeidsmarkt een issue is.”

  “Gelukkig lopen de samenwerking en het leggen en onderhouden van de contacten in Katwijk gesmeerd. De diverse stagevormen zijn daar een mooi voorbeeld van. Dat is ook een compliment aan het verenigd bedrijfsleven in ’t Heen en Klei Oost dat via hun Parkmanagement Katwijk allerlei initiatieven op het terrein van onderwijs-arbeidsmarkt, initieert, ondersteunt en stimuleert, aldus de wethouder.”

  Directielid Ellen van Rooijen benadrukte dat de bijeenkomst zeer geslaagd was, ook omdat veel vakdocenten in gesprek gingen met de aanwezige ondernemers. “En dat tijdens een heerlijk hapje en verkwikkend drankje. We gaan dit initiatief zeker herhalen.”

  Aad van Duijn

 • persbericht KOV-awards


  Persbericht

   

  Katwijk, 21 maart 2022

  De KOV-award als waardering voor ondernemerschap

  De Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV) heeft de KOV-awards in het leven geroepen. Een onderscheiding en eerbetoon aan ondernemers.

  Waarom een onderscheiding en eerbetoon?
  Een onderneming hebben betekent continu in beweging zijn. Je houdt niet alleen je bedrijf draaiend, maar bent ook doorlopend bezig met nieuwe ideeën en efficiencyslagen. Want “stilstand blijkt vaak achteruitgang”. De laatste jaren zat het economisch tij niet voor iedereen mee. Ook voor de toekomst zijn er weer volop uitdagingen. Maar ondernemers gaan niet bij de pakken neerzitten. Inventief en creatief slaan ze steeds weer nieuwe wegen in om te kunnen overleven. Voorzitter Anne Heijnen: “het is goed dat waardering wordt uitgesproken voor ondernemers en het getoonde ondernemerschap. Via de KOV-awards willen we daar uiting aan geven”.

  Proces
  Het bestuur van de KOV heeft een lijst opgesteld met allerlei bedrijven die hen in het afgelopen jaar zijn opgevallen; zowel leden als niet-leden.  De jury, bestaande uit wethouder Jacco Knape en de ondernemers Nicoline Schuitemaker, Arie Balkenende en Willem van den Eijkel hebben uit deze lijst de genomineerden geselecteerd.

  De genomineerden
  Er zijn drie categorieën: starters, groeiers en gevestigde (familie)bedrijven. Afgelopen week werden alle genomineerden via een videopitch en korte presentatie aan de leden van de KOV bekend gemaakt.

  In de categorie starters zijn de volgende bedrijven genomineerd: Huibert en Reina Kralt met hun B&B de Petrakerk. Rozemarijn Dees van Strandcamping Zuidduinen en Trude Kuijt van Fit with True-D.

  In de categorie groeiers vinden we Marco van den Bosch en Wim Vos van Boschypaling, Marianne en Drees Hoek van Readshop Rijnsburg en Emile en Stephanie Oomen van Oomen Opslag.

  In de categorie gevestigde (familie)bedrijven vinden we Willem van der Plas van de Floral Trade Group, de horecafamilie Van Klaveren en Esther Heneman en Rosanne Wassenaar van ROEST Conceptstore.

  Op de website van de KOV (www.kovkatwijk.nl) zijn alle presentaties en de genomineerden te vinden.

  Uitreiking
  De leden van de KOV kunnen hun stem uitbrengen en per categorie hun winnaar kiezen. In een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 7 juni zullen de awards worden uitgereikt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.000 voor de winnaar van elke categorie. De helft van dit geldbedrag dient geïnvesteerd te worden in een (gezamenlijk) initiatief ter bevordering van Katwijks Ondernemerschap.

   

  Foto genomineerden. Op de foto ontbreekt Willem van der Plas van de Floral Trade Group.