Downloads

 • Verslag van de themabijeenkomst "Ondernemen in de toekomst".

  Na een voorstelrondje leidt Anne Heijnen de vergadering in door de deelnemers mee te nemen in de verschillende fases waarin een bedrijf zich kan vinden (zie afbeelding).

  De aanwezigen visualiseren via memo’s de situatie van hun bedrijf vóór en tijdens/na corona. Aan de hand daarvan volgt een discussie waarbij de aanwezige ondernemers met elkaar in gesprek gaan over de status van hun bedrijf, over overwegingen daarbij en geven ze elkaar tips ter verbetering. De verschillen waren soms groot, maar de aanwezigen waren het over een ding eens. De coronacrisis heeft het “echte” ondernemerschap aangewakkerd.

  Gezien de noodzaak van digitale communicatie in de afgelopen maanden was er allereerst een discussie over het wel of niet inzetten van internet/social media als vorm van vernieuwing na een consolidatiefase/disruptie. De reacties waren over het algemeen dat dit zeker als versterkend ervaren werd. Het onderhouden van de contacten met de klanten via social media vulde het gat toen fysiek contact tijdens corona niet mogelijk was. Ook digitaal (samen)werken rolde door corona sneller uit en bood ook voordelen. Je kreeg een beeld bij klanten waarmee je daarvoor alleen mailcontact had, of die je uitsluitende kende via dossiers. En, er was tijdswinst door het wegvallen van reistijd. En, internet is ook goed om te laten zien wat je wel kan, ook nu in coronatijd.

  De noodzaak om te vernieuwen werd vooral gevoeld in branches waar de omzetterugval snel en hard intrad. In coronatijd bleek dat er ondernemers/webshops zijn die een specifiek product verkochten (bijvoorbeeld stropdassen) en die via hun gebaande paden naar de consument ook weer gemakkelijk een nieuw product konden bieden (bijvoorbeeld mondkapjes). Ofwel; corona veroorzaakte ook “groei” binnen bepaalde bedrijven en is dus niet alleen inherent aan “terugval”.

  Toch blijft het zaak om altijd goed te blijven rekenen of een andere manier van werken (1,5 meter, of bezorgen in plaats van ontvangen) ook voldoende rendabel is. Het gebruik daarbij van internet is een specifieke keuze. Een website kan ondersteunend zijn, maar is niet per definitie winstgevender door bezorgkosten en/of retourzendingen. De trend lijkt te zijn dat tekst weer belangrijker wordt dan beeld en dat daardoor internet ook op z’n retour lijkt. 

  De aansluiting bij een brancheorganisatie/waarborgfonds en jezelf als “de expert verkopen” blijkt in coronatijd belangrijk. Samenwerking met collega’s uit eenzelfde branche kan ook versterkend en kostenbesparend werken.

  Binnen de Gemeente Katwijk heeft corona ook een diepe impact gehad. De bezuinigingsronde en de ambities die waar gemaakt moesten worden binnen het gemeentelijk apparaat werden in één klap verdrongen door  de noodzaak om er vooral te zijn voor de ondernemers. Nu wordt er langzamerhand weer gefocust en gekeken waar ze over twee jaar willen staan. Met die uitdaging erbij dat er veel meer werk is en minder geld, waarbij de extra kosten door corona nog niet eens in beeld zijn gebracht.

  Bij disruptie is het ook belangrijk dat je als organisatie flexibel bent en daarop weet te acteren/anticiperen. Mikel de Jong vult aan dat het belangrijk is om juist in de fase van vernieuwen goed te kijken of je ook wel de juiste mensen op de juiste plaats binnen je organisatie hebt om je ambities waar te kunnen maken. Het is zaak vooraf te kijken of er voldoende ontwikkelcapaciteit zit bij de mensen en/of ze de nieuwe werkwijze ook leuk vinden. Anders voer je andere gesprekken.

  De journalistieke uitingen over corona en de verwachting voor de toekomst zijn over het algemeen vrij negatief en generaliserend. We zijn er absoluut nog niet, maar er is zeker ook een groot deel van de economische bedrijvigheid die gewoon is doorgegaan en zelfs is gegroeid. Daar hoor je te weinig over. Corona blijft een goed leermoment voor iedereen om ook bij nieuwe uitdagingen die in de nabije toekomst op ons pad komen mogelijkheden in te bouwen om je bedrijf flexibel om te kunnen buigen naar de nieuwe situatie.

  In de vernieuwingsfase van een bedrijf is het van belang om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van een tijdelijke of langdurige groei. En ook is het belangrijk om te kijken of je daadwerkelijk aan het vernieuwen bent; of dat je je verdienmodel aan het perfectioneren bent. Door continu te blijven verbeteren kan je een groeifase verlengen. Hoe je kan verbeteren blijft in de vernieuwingsfase steeds de vraag. In de vernieuwingsfase is het ook belangrijk om je eigen identiteit te bewaren.

  Er werd nog een vraag gesteld wat de verwachting is qua huizenprijzen. Het bouwvolume blijft nog altijd achter op de vraag. Dus de markt is goed, ook door de extreem lage rente. Starterswoningen zijn echter niet te betalen. Op de vraag of de rente laag blijft wordt gemeld dat de markt niet te regelen is, maar dat je verwacht dat het een keer stopt en de rentes weer gaan stijgen.

  Vanuit de horeca wordt de vraag gesteld hoe we als ondernemers zelf staan tegenover de 1,5 meter? Het voorkomen van een nieuwe lockdown/corona-uitbraak is voor iedereen van belang. 1,5 meter is niet altijd in elk situatie haalbaar. Je moet blijven vertrouwen op het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen dat ze inderdaad wegblijven bij klachten. De ondernemersrol als “gastheer” is vaak lastig met 1,5 meter.

  Anne sloot de bijeenkomst af en geeft aan dat we regelmatig themabijeenkomsten zullen houden. Na de bijeenkomst werd er nog lang nagepraat met elkaar.

 • aanmeldingsformulier

  Download bestand