Contributie

Wat kost het lidmaatschap voor leden
Het aantal personeelsleden in uw bedrijf bepaalt in welk contributietarief u valt.

De jaartarieven voor 2022 en 2023 zijn als volgt:

voor bedrijven met 1 t/m 19 werknemers                                         € 200     *)
voor bedrijven met 20 t/m 49 werknemers                                       € 375    **)      
voor bedrijven met 50 of meer werknemers                                      € 515  ***) 

   *) u mag met 1 directielid de bijeenkomsten bezoeken
 **) u mag met maximaal 2 directieleden de bijeenkomsten bezoeken
***) u mag met maximaal 3 directieleden de bijeenkomsten bezoeken

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.


Starters      
Voor starters geldt een speciaal tarief. Richtlijn is dat bedrijven die zich in een bepaald jaar bij de Kamer van Koophandel inschrijven voor dat verenigingsjaar in aanmerking kunnen komen voor het startertarief van € 100. Een verzoek om in aanmerking te komen voor dit tarief kan schriftelijk worden ingediend met een (kopie) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bij het secretariaat, waarna het bestuur beslist of een lid voor dit startertarief in aanmerking komt.

Bedrijven die lid worden tussen 1 januari en 30 juni betalen de volledige contributie. Bedrijven die lid worden tussen 1 juli en half september betalen 50% van de contributie. Bedrijven die lid worden na half september betalen 25 % van de contributie, met dien verstande dat zij die in de loop van december te kennen geven lid te willen worden, dat per 1 januari van het volgend jaar geëffectueerd zien en de contributiebetaling ingaat per 1 januari van dat jaar.