vanuit het bestuur

Home Nieuws vanuit het bestuur

De tijd vliegt voorbij. Dit is alweer onze laatste nieuwsbrief voor 2022.

Ook het jaar dat bijna achter ons ligt vroeg weer veel van onze ondernemerscreativiteit. De eerste maanden waren er nog volop beperkingen door corona. Voor ons als KOV betekende dit bijvoorbeeld dat onze nieuwjaarsreceptie, een van de meest gewaardeerde bijeenkomsten van het jaar, niet door kon gaan op de wijze zoals we gewend zijn. Als bestuur kozen we ervoor om een glas Cava bij iedereen te bezorgen, zodat we toch symbolisch met elkaar het glas konden heffen op het jaar 2022. In februari ontmoetten we elkaar weer voor het eerst, maar dan wel buiten voor een winterwandeling. Vanaf maart konden we gelukkig weer fysieke bijeenkomsten organiseren. Het was fijn om iedereen weer samen te zien.

Wie dacht dat we na corona als ondernemers de grootste uitdagingen achter de rug hadden, had het helaas aardig mis. Oplopende energieprijzen, beperkte voorraden, stikstofproblematiek, hoge inflatie, personeelskrapte… Het zijn zomaar wat zaken waar we als ondernemers nu mee te dealen hebben.
Volgend jaar komen er ongetwijfeld weer nieuwe uitdagingen bij. Er wordt veel van onze creativiteit en doorzettingsvermogen gevraagd om te kunnen blijven doen waar we zo goed in zijn: ondernemen.

Als belangenbehartiger van de ondernemers en economische activiteiten in Katwijk pleit de KOV er dan ook voor dat de overheid vooral een faciliterende rol aanneemt. Zodat ondernemers zich kunnen focussen op waar ze goed in zijn; namelijk oplossingen zoeken voor de uitdagingen waar ze voor staan en nieuwe kansen zien. In het laatste gemeentelijke overleg hebben we de gemeente gevraagd om vooral middelen vrij te maken voor structurele, generieke maatregelen om ondernemerschap te steunen in plaats van individuele ondernemers te subsidiëren. Bijvoorbeeld door te investeren in de bereikbaarheid van de regio en in te zetten op (verdere) verduurzaming van onze bedrijventerreinen. Daar is ons ondernemersklimaat en de lokale economie meer mee gediend.

Vooruitkijkend naar 2023 is veel nog onzeker. Gelukkig ziet het er naar uit dat we nu wel samen het nieuwe jaar kunnen inluiden bij onze nieuwjaarsreceptie op dinsdag 10 januari. Heb je je nog niet aangemeld? Doe dit dan snel via info@kovkatwijk.nl.

Voor nu wensen we iedereen fijne decemberdagen toe en een goede jaarwisseling. Hopelijk zien we je 10 januari.

Anne, Gertjan, Dirk, Mikel, Jeroen en Roelanda