Terugblik ALV

Home Nieuws Terugblik ALV

Dinsdag 4 november hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit keer waren we in de Roskam. Omdat er geen op- en/of aanmerkingen waren op de eerder toegezonden stukken konden we snel door de agenda heen. Dirk Botermans doorliep de financiële stukken van 2021 en stelde die samen met de begroting 2023 aan de aanwezigen ter goedkeuring voor. De kascommissie meldde geen onenigheden gevonden te hebben in de financiële stukken en stelde voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De leden stemden in met applaus.

Dirk Botermans stond voor dit jaar op het rooster van aftreden. Hij gaf aan nog een jaar door te willen gaan als penningmeester van onze vereniging. De vergadering ging met dit voorstel akkoord.

Na de vergadering stelden de volgende nieuwe leden zich via een pitch voor:

n
  n
 • Cees Hoek van Bouwgezel
 • n
 • Dian Labrujere van Aurelia Uitvaartbegeleiding
 • n
 • Huig van der Meij van Windshifters
 • n
 • Miriam de Haas van Vertrouwenspersonen Duin- en Bollenstreek
 • n
 • Wouterjan Vroegindeweij van Vroegindeweij & De Water Advocaten
 • n
 • Aart Draijer van Zeeuw & Zeeuw
 • n
 • John van Kooten van De Beren Bezorgrestaurant
 • n

Aansluitend was er onder het genot van een buffet en een drankje nog een gezellig samenzijn.

Onze volgende KOV-bijeenkomst is op maandag 7 november a.s. Dan zijn we te gast in het nieuwe pand van Verhees Notarissen aan de Valkenburgseweg 2 in Katwijk. De uitnodiging en mogelijkheid tot aanmelding volgt volgende week.