Overleg en bedrijfsbezoek met college van b en w

Home Nieuws Overleg en bedrijfsbezoek met college van b en w

Er is regelmatig contact met het bestuur van de gemeente Katwijk over actuele ondernemerszaken.  Maar eens per jaar vergaderen we als bestuur met het voltallige college van burgemeester & wethouders, de gemeentesecretaris en de afdeling economie. Dit overleg stond voor 6 juni jl. weer op de agenda. En waarover spraken wij?

Over ruimtelijke ontwikkelingen zoals in Rijnsburg Noord. Voor de gemeente leidt het stoppen van de GOM tot een heroverweging van de ontwikkeling van Trappenberg-Kloosterschuur. Er komen meerdere opgaven samen, zoals transformatie en compensatie van bedrijfsterreinen en glastuinbouw, de woningbouwopgave, de bereikbaarheid en voorzieningen (riolering, energie en warmte) die vragen om een samenhangende analyse van Rijnsburg-Noord en omgeving. Zo ligt op dit moment het Ontwikkelingskader Noordwijkerwegzone tot 6 juli ter inzage (zie: Rijnsburg Noord | Gemeente Katwijk (tab ‘downloads’ onderaan de tekst open klikken)). Ook was er aandacht voor andere nog te ontwikkelen bedrijventerreinen.

Ook werd uitvoerig stilgestaan bij de vele huidige en de te verwachten knelpunten binnen het thema mobiliteit. Daar waar nodig en mogelijk zullen we de gemeente bijvallen in haar roep naar overheden en samenwerkingsverbanden om het wegvervoer voor bedrijven goed te houden en waar mogelijk te verbeteren. Uiteraard gaat het hierbij niet alleen om de lokale wegen, maar ook de wegen die ons verbinden met het achterland.

Als KOV pleitten we er ook deze dag weer voor om de schaarse grond die er is voor bedrijven zo goed mogelijk te benutten. Zoals bijvoorbeeld door minimale bedrijfshoogtes op te nemen in de bestemmingsplannen. En, om vooral bedrijven de kans te geven om zich te vestigen op bedrijfsterreinen en de kostbare en schaarse bedrijfsgronden niet te veel in beslag te laten nemen voor opslag van goederen. Dit zodat we werkgelegenheid kunnen blijven bieden aan onze inwoners en de lokale economie goed te houden.  

Aansluitend hadden we een bedrijfsbezoek georganiseerd bij Eetgemak. Dit bedrijf biedt verse gerechten op maat. Via de verschillende labels (Eetgemak, Foodforcare, Eetkomeet en Vers voor Thuis) leveren ze respectievelijk aan zorginstanties, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, maar ook aan particulieren. Niet alleen kregen we een kijkje in het bedrijf, maar we mochten ook proeven van heerlijke gerechten. Een mooi lokaal bedrijf die vele Katwijkers (Eetgemak heeft 500 medewerkers) een baan biedt en bijdraagt aan een positieve lokale economie!