Gebiedsvisie Valkenburgse Meer ter inzage

Home Nieuws Gebiedsvisie Valkenburgse Meer ter inzage

Van de gemeente Katwijk ontvingen we dit persbericht:

Het college van gemeente Katwijk besloot op 22 maart het concept van de nieuwe gebiedsvisie voor het Valkenburgse Meer en omgeving ter inzage te leggen. In de gebiedsvisie staat in grote lijnen hoe de gemeente in de toekomst de gebieden Valkenburgse Meer, Zijlhoek, De Woerd en de Tjalmastrook opnieuw wil inrichten. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen vanaf 1 april aanstaande zes weken het document inzien en een reactie geven.

De gebiedsvisie is de basis voor een nieuw omgevingsplan (voorheen ‘bestemmingsplan’) voor deze gebieden. Met de geplande woningbouw in Valkenhorst groeit de behoefte aan voorzieningen voor sport en recreatie. Deze voorzieningen kunnen een plek krijgen aan het Valkenburgse Meer. Daarnaast wordt in de Zijlhoek, De Woerd en de Tjalmastrook ruimte gereserveerd voor groen, wonen en werken.

Inwoners en andere belanghebbenden dachten in 2020 al mee bij het opstellen van de uitgangspunten voor de gebiedsvisie. In februari dit jaar konden zij reageren op de concept-gebiedsvisie. Daarna is het concept afgerond en klaar gemaakt voor de terinzagelegging. Na de komende inzagetermijn worden de reacties (zienswijzen) verwerkt in de gebiedsvisie. Daarna zal de nieuwe gemeenteraad de gebiedsvisie vaststellen. Vanaf dat moment start de gemeente met het maken van het nieuwe omgevingsplan voor de Zijlhoek, De Woerd en het Valkenburgse Meer. Een omgevingsplan voor de Tjalmastrook volgt later.

Inzagetermijn
De inzagetermijn is van vrijdag 1 april tot en met donderdag 12 mei 2022 (zes weken). De gebiedsvisie staat dan op de website van de gemeente onder www.katwijk.nl/valkenburgsemeer. Daarnaast kunt u de gebiedsvisie op het gemeentehuis bekijken. Daarvoor kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 071-4065000.

Inloopbijeenkomst
Tijdens de inzagetermijn is er gelegenheid om vragen te stellen over de gebiedsvisie bij een inloopbijeenkomst. Die vindt plaats op woensdag 20 april van 17.00 tot 19.30 uur in het Dorpshuis in Valkenburg. U kunt die avond ook een zienswijze over de gebiedsvisie achterlaten bij een van de medewerkers.

Zienswijzen op de gebiedsvisie
Uw zienswijze op de gebiedsvisie kunt u in een brief gericht aan het College van B&W sturen aan valkenhorst@katwijk.nl. Of per post aan:

Gemeente Katwijk
T.a.v. het College van B&W
Postbus 589
2220 AN Katwijk

Onder vermelding van ‘gebiedsvisie Valkenburgse Meer’.