Subsidies voor ondernemers

Het bestuur had onlangs een gesprek met iemand van de provincie. Die wees ons op bestaande subsidieregelingen van de provincie, en dat nieuws willen wij graag met u delen. 

Zo zijn er subsidieregelingen in 2020 voor bedrijventerreinen en voor detailhandel/winkel gebieden. Er was 5 ton beschikbaar, en er is nog geld in de pot aanwezig.
Ook in 2021 zullen beide regelingen met nieuw geld van gedeputeerde staten weer beschikbaar zijn.

Via onderstaande links vindt u alle informatie over de hiervoor genoemde subsidies en hoe u die kunt aanvragen.

https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@8181/bedrijventerreinen/

https://www.zuid-holland.nl/@20445/detailhandel/