Vanuit het bestuur

Het coronavirus zorgt voor uitzonderlijke omstandigheden. Iedereen wordt erdoor geraakt. 

Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar iedereen die hierdoor (ernstig) ziek is en naar hun naasten. Naar de gezondheidszorg, die alles uit de kast moet halen om hulp aan patiënten te kunnen (blijven) bieden. En naar alle instanties die tot taak hebben om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen.

Als ondernemersvereniging zijn onze gedachten zeker ook bij alle bedrijven die nu direct of indirect getroffen worden door alle maatregelen. Iedere dag wordt steeds duidelijker dat het hele bedrijfsleven en de economie op z’n kop staan. Scenario’s waar nooit eerder aan is gedacht zijn nu werkelijkheid geworden. Hele branches die in de problemen zitten door een algehele sluiting. Problemen in de handel doordat im- en export niet mogelijk is. Het beperken van sociale contacten waardoor ingegrepen moet worden in de bedrijfsvoering. Klanten die hun aankopen beperken in verband met de oproep om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken waar mogelijk. En ga zo maar door.

Uiteraard bekijken we ook als ondernemersvereniging of we in overleg met de gemeente en direct betrokkenen concreet iets kunnen bijdragen om het bedrijfsleven te stimuleren en draaiende te houden. We houden u op de hoogte als we daarover meer kunnen melden.

Daarnaast hebben we als vereniging besluiten moeten nemen met betrekking tot onze agenda. Hieronder vindt u ze puntsgewijs:

  • 17 maart KOV on Tour: is verzet naar dinsdag 9 juni.
    Alle deelnemers aan KOV on Tour zijn inmiddels van dit besluit op de hoogte gebracht. Meer informatie volgt binnenkort.
  • 6 april: KOV contactbijeenkomst met als thema duurzaamheid: gaat niet door.
    We blijven alle ontwikkelingen volgen en bekijken of we deze bijeenkomst op een ander moment kunnen houden.
  • De verschijningsdatum van het eerstvolgende KOV magazine: is tot nader order opgeschort. De deadline voor het aanleveren van de copy van 9 april is hiermee voorlopig vervallen.
    We begrijpen dat het nu geen prioriteit is voor onze leden om onze tekstschrijvers van copy te voorzien. Daarnaast lijkt het ons conform de adviezen van de overheid ook geen goed idee dat onze tekstschrijvers en fotograaf bedrijven bezoeken. 

De KOV heeft een groot digitaal bereik. We zetten onze digitale kanalen in om onze leden te voorzien van relevante informatie. Heeft u informatie, tips of trucs die juist nu interessant zijn voor ondernemers, laat het ons weten.
 
Tot slot sluiten we ons voor nu aan bij de woorden van onze minister president: laten we vooral ons gezonde verstand blijven gebruiken en elkaar helpen waar dat kan. Dit is een tijd waarin we elkaar kunnen vinden, over meningsverschillen en tegenstellingen heen. Een tijd waarin het gezamenlijke belang uiteindelijk het eigen belang zal blijken te zijn. We zijn allemaal gebaat bij een sterke economie met een robuust groot-, midden- en kleinbedrijf. Laten we elkaar de ruimte en het vertrouwen geven om ons aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden: denk mee met collega's die het moeilijk hebben, betaal de nota's van leveranciers op tijd en geef elkaar ruimte waar dat nodig is. Dat is ook een belangrijk onderwerp van de gesprekken die wij regelmatig met de (lokale) overheid hebben en de komende periode zullen blijven voeren.
 
Samen houden we Katwijk economisch sterk en slaan we ons hier doorheen.

Het bestuur van de KOV