Rectificatie

In het laatste KOV-magazine stond abusievelijk een verkeerd foto-onderschrift bij het artikel van BDS Schilders. 
De juiste namen van deze driekoppige directie zijn: Marco Schaap, Stephan Barendsma en Adri van Dijk.