Vanuit het bestuur juli 2021

Op onze uitnodiging waren de Commissaris van de Koning J. Smit, burgemeester C.J. Visser en wethouder J. Knape op 9 juli te gast voor een boottocht op de Triton. De insteek van het bestuur om de politici uit te nodigen was om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei actuele ondernemersthema’s. De impact van corona op bedrijven kwam daarbij uiteraard aan de orde. Wat de overheidsfinancieringen betekenen en hebben betekend en hoe de toekomst eruit ziet. Daarnaast was er ook volop aandacht voor de verhouding tussen ondernemers en overheid. Ook politiek actuele zaken kwamen aan de orde zoals PFAS en de stikstofproblematiek en wat de regels daaromtrent voor ondernemers betekenen.
Zorgen werden besproken. Ideeën en kansen gedeeld.
Het was fijn om te merken dat er niet alleen bij de gemeente, maar ook op provinciaal niveau aandacht is voor onze ondernemersstem. De zorgen die we uitten werden (h)erkend.

Woensdag 21 juli zitten we als bestuur met het college van B & W van Katwijk om tafel om specifiek de lokale ondernemersissues door te nemen. Daarnaast maken we met het college een rondrit over de onze bedrijventerreinen en sluiten we af met een bedrijfsbezoek aan ons KOV-lid Lilies of life.