van de voorzitter

21 april … we telden al af en hoopten vanaf die datum versoepelingen te krijgen. Terrassen en winkels weer open, meer ruimte voor ontmoeting .... We kijken er allemaal zo reikhalzend naar uit. Maar, helaas lijkt het erop dat we toch wat langer moeten wachten.

Het bestuur belt leden die we al langer missen 1: 1 hoe het met ze is. Of ze tips hebben voor de KOV (voor deze coronaperiode). En, unaniem horen we dat het leuk is alle bijeenkomsten die we digitaal organiseren, maar dat iedereen toch vooral “de borrel, de bitterbal en het praatje aan de bar mist”.

Naar aanleiding hiervan zullen we op 26 april een ouderwetse KOV bijeenkomst organiseren, met de borrel en een hapje en tijd voor ontmoeting. Op deze avond zijn Diek Parlevliet (Parlevliet & van der Plas) en Joke Brouwer (Brouwer Tours) mijn gasten en bespreek ik met hen het  thema “Nieuwe kansen”. Want, ook die zijn er in deze tijd. Iedereen kan zijn of haar vraag kwijt die avond via de chat. En, na afloop is er gelegenheid om elkaar via een meeting te spreken. De uitnodiging volgt deze week! Hopelijk is dit één van onze laatste digitale bijeenkomsten en kunnen we de volgende keer weer fysiek iets regelen. 

We organiseren overigens niet alleen bijeenkomsten, maar zijn als bestuur ook actief betrokken bij allerlei ondernemerszaken. Zo hebben we regelmatig economisch overleg met de gemeente Katwijk over allerlei lokale actualiteiten. Onder andere op het gebied van de aansluiting onderwijs op arbeid. In deze nieuwsbrief meer over de Educatiewinkel. De KOV staat achter deze opzet om leerlingen de kans te bieden om werkervaring op te doen. En we financieren dan ook mee. Bij de verkeersdeskundige van de gemeente Katwijk is gepleit om bij de infrastructurele vraag rondom de Brouwerstraat er toch vooral oog voor te houden dat vrachtwagens de bedrijventerreinen moeten kunnen blijven bereiken. Ons voorstel was dan ook om te wachten met de aanpak van de Brouwerstraat tot de N206 klaar en verbreed is. Van verschillende ondernemers hebben we gehoord dat ze interesse hebben in de aankoop van snippergroen. Een win-winsituatie: de gemeente krijgt wat lucht op de begroting, de ondernemer krijgt wat meer ruimte op zijn bedrijfsterrein. Die lijst met namen is inmiddels gedeeld met wethouder J. Knape.

Verder zijn we actief betrokken bij projecten van Economie071 en zoeken we regionaal met elkaar naar kansen om de economie op kracht te houden. Denk hierbij aan het Stagepact071. Met elkaar delen we de zorg dat er te weinig stageplekken zijn. We nemen hier de lokale initiatieven ook mee. Via de Regionale Bedrijventerreinenstrategie waken we er als KOV voor om voldoende bedrijventerreinen, ook met een hogere milieucategorie, voor het bedrijfsleven beschikbaar te houden. Belangrijk, want van verschillende kanten horen we de roep om ruimte voor bedrijven.

En daarnaast zijn we dan ook nog actief met de organisatie van kleine bijeenkomsten (o.a. laatst de sessie met accountants) en de grotere bijeenkomsten (KOV-live!). 

Kortom, we zitten zeker niet stil, maar hopen toch echt dat we elkaar snel weer live kunnen ontmoeten. We hebben daar als bestuur al veel leuke ideeën voor! Nu nog wachten op “groen licht” vanuit de overheid.

Hartelijke groeten,
ook namens de andere bestuursleden,


Anne Heijnen