Educatiewinkel op het Emmaplein

Ervaringsplek om jongeren te interesseren voor een beroepsopleiding
“Jongeren leren door het lesgeven op school te combineren met praktijksituaties uit het ‘echte’ leven. Met de opening van de Educatiewinkel op het Emmaplein start de stichting WIS (WinkelInitiatief en Scholing) een innovatief concept waardoor vmbo-leerlingen werkervaringen opdoen en er allerlei vormen van stageopdrachten een rol krijgen. We creëren ook samenwerkingsvormen met mbo-stagiairs en leerlingen uit andere leerwegen, zoals de MAVO en HAVO. Zo doen zij onder begeleiding leerervaringen op vanuit een concept zoals het in de werkelijkheid werkt.” 

Directeur Erik Hazenoot van het Vakcollege Rijnmond heeft een hechte relatie met het lokale bedrijfsleven. Samen met een aantal van hen richtte hij stichting WIS op. Een werkvorm waarin het Vakcollege samenwerkt met ondernemers. “Hier ontstond het idee om op het Emmaplein een winkelfunctie in te vullen waar we vormen van dienstverlening, bescheiden horecavormen en de verkoop van zelfgemaakte artikelen gaan realiseren. Onze leerlingen zijn daarbij de spil in de bedrijfsvoering en vooral in de processen die daaraan voorafgaan. Daarnaast zijn we betekenisvol voor bepaalde winkeliers, horeca-instellingen en strandexploitanten. Denk aan het verkopen van fiets- en wandelroutes, het inrichten van onze etalages met specifieke producten die naar de winkeliers, het Katwijks Museum of de mogelijkheid tot rondvaarten verwijzen.”

“Daarbij komt dat het in tijden van corona moeilijk is voor leerlingen bij een onderneming stage te lopen of werkervaring op te doen. Ik ben dan ook blij dat de ondernemersverenigingen dit initiatief steunen.” 

Beroepsgericht
“Een belangrijke invulling realiseren we door het schenken van koffie met wat lekkers erbij. Kleine horeca-activiteiten vanuit de winkel en op het terras die een bezoek aan deze aantrekkelijke winkel interessant maken. Het zijn voorbeelden die aansluiten bij ons onderwijsaanbod, dat sterk beroepsgericht is en de doorstroom naar een beroepskwalificatie in het mbo of uiteindelijk hbo stimuleert.”

“De Educatiewinkel richten we in als werkervaringsplek voor leerlingen met een beroepsgerichte opleiding (vmbo) of havisten, die ervaringen opdoen richting ondernemen. Denk aan het afhandelen van bestellingen of de uitlevering van goederen, op termijn het doen van klusjes en het uitvoeren van activiteiten voor kinderen.”

“Daarnaast wordt het een uitvoeringsplek voor MBO-stagiairs, die zelfstandig opdrachten uitvoeren of bepaalde opdrachten samen met onze leerlingen gaan doen. Zo werken leerlingen van uiteenlopende leeftijden en opleidingsniveaus samen. Belangrijk daarbij is dat leerlingen in alle stappen bij de uitvoering getraind en begeleid worden.”

De begeleiding verzorgt het Vakcollege. De Educatiewinkel op het Emmaplein biedt wekelijks ruimte aan acht tot vierentwintig leerlingen en is vier dagen in de week geopend. De openstelling is vanaf 1 mei aanstaande.