Terugblik algemene ledenvergadering

50 jaar KOV! Een algemene ledenvergadering waarin we met elkaar het glas konden heffen op dit mooie jubileum. Dat hadden wij als bestuur voor ogen toen we begin dit jaar deze vergadering voorbereidden.

We zouden een toast uitbrengen op onze nieuwe voorzitter Anne Heijnen en de nieuw gekozen bestuursleden Gert Jan Nell en Jeroen Coenen.

We wilden feesten met Peter Jongejan die benoemd werd als erelid van onze vereniging en we zouden hem persoonlijk feliciteren met zijn Koninklijke Onderscheiding die hij voor al zijn vrijwilligerswerk mocht ontvangen uit handen van burgemeester C.J. Visser. We zouden met elkaar toasten op alles wat hij voor onze KOV in al die zestien jaren als bestuurder en voorzitter heeft gedaan.

Maar, helaas, dit was door alle maatregelen om het coronavirus in te dammen niet mogelijk. De algemene ledenvergadering vond 3 november digitaal plaats. Dankzij een zeer deskundig team technici was de vergadering live te volgen via een stream en RTV Katwijk. Iedereen die zich had aangemeld voor de vergadering kon via een link ook daadwerkelijk input leveren aan de vergadering. Het bestuur ontving zo toch decharge voor het gevoerde (financiële) beleid over 2019 en de begroting 2021 werd goedgekeurd. Ook was er de goedkeuring voor het rooster van aftreden.

Felicitaties ontvingen we al digitaal voor Peter, Anne, Gert Jan en Jeroen. Mocht u hen ook nog willen feliciteren, stuur een berichtje aan het secretariaat via info@kovkatwijk.nl.

Via deze link kunt u de vergadering terugkijken: https://youtu.be/VyOhesuHC7s