Anne Heijnen voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van de KOV op 3 november is Anne Heijnen formeel benoemd als voorzitter van de KOV. We feliciteren Anne van harte met deze benoeming en wensen haar heel veel succes toe in deze functie. Wat zij als kersverse voorzitter met u wilde delen, leest u in haar speech hieronder. 

“Een vrouw als voorzitter van de KOV... Met zoveel mannen en toch nog relatief weinig vrouwen, is de kans dat jullie uit al deze leden een kwalitatief hoogwaardige bestuurder hebben gekozen, statistisch gezien, uitermate klein. Nu is de kans dat je iets wint in de Staatsloterij ook uitermate klein, maar het gebeurt af en toe wel. Kortom, jullie hebben een enorme gok genomen om mij tot voorzitter te benoemen. Maar jullie mogen niet zeuren, want jullie waren er zelf bij. Het “rien ne va plus” heeft geklonken, dus de roulette draait.

In de afgelopen 16 jaar hebben jullie de rouletteballetjes ingezet op Peter Jongejan. Zijn afscheid als voorzitter is het moment om hem te bedanken voor zijn inzet. Ik heb mij laten vertellen dat hij in het begin nogal moest wennen aan zijn voorzittersrol. Peter is een behoorlijk doortastende ondernemer en is gewend dat hij doelen binnen afzienbare tijd bereikt. Als het niet rechtsom kan, dan linksom of desnoods er dwars doorheen. Gelukkig is Peter ook een begenadigd zeiler en kon hij deze talenten ook binnen de KOV benutten. Zo heeft hij de afgelopen jaren als onze schipper behendig weten te laveren tussen alle bestuurlijke klippen en wist hij zelfs op de juiste momenten overstag te gaan. 

Met Peter nemen we afscheid van een bevlogen voorzitter, nooit deden we tevergeefs een beroep op hem, hij stond altijd als eerste klaar met raad én met daad. Jullie hebben zojuist allemaal kunnen zien dat het zelfs de Koning heeft behaagd om Peter te onderscheiden voor alles wat hij in de afgelopen jaren heeft betekend voor de samenleving en de Katwijkse economie in het bijzonder. De burgemeester heeft hier mooie woorden aan gewijd, waar wij alleen maar mee in kunnen stemmen. Nu hij afscheid neemt als onze kapitein, willen wij hem ook onderscheiden en hem voordragen als erelid van de KOV. Normaal zou dat inhouden dat ik Peter nu een erespeldje op zou spelden, maar gezien de huidige omstandigheden is dat wat lastig. We hadden dit graag anders gezien, maar je houdt 'm te goed! Namens de leden wil ik Peter hartelijk danken voor zijn inzet voor de KOV en ik wens hem een behouden vaart met de andere schepen waarvan hij de reder of de schipper is. Dank je wel, Peter!

Eerlijk gezegd, had ik het roer willen overnemen in een andere tijd. Een tijd waarin we gezellig bij elkaar zouden zijn, ergens in een Katwijkse horecagelegenheid, met een hapje en een drankje. Een bijeenkomst waarin we elkaar de hand zouden schudden en elkaar zelfs misschien één of meer zoenen zouden geven. Het is helaas anders en we moeten het doen met een digitale vergadering waarin je achter je eigen scherm, waarschijnlijk in je eentje, de vergadering volgt.

Ik denk dat ik niet de enige ben, als ik zeg dat ik meer dan ooit besef wat de waarde is van onderlinge ontmoetingen, waarin we met elkaar kennis en ervaring kunnen delen of gewoon de laatste nieuwtjes kunnen uitwisselen. De KOV zal daarom in de komende tijd nog méér inzetten op het verbinden van haar leden. Daarbij zal de diversiteit tussen de leden geen struikelblok zijn, maar juist een kans om gelijkgestemden een platform te bieden waar zij met en voor elkaar iets kunnen betekenen. Betekent dit dan dat de KOV voor anker gaat en de haven niet meer verlaat? Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Contact met het plaatselijk bestuur en regionale samenwerkingsverbanden blijven van groot belang. De KOV zal wel meer dan voorheen beoordelen of haar deelname concrete resultaten oplevert voor de Katwijkse ondernemer. Overigens wil ik in dat verband graag benadrukken dat ik de, vaak persoonlijke, betrokkenheid van het plaatselijk bestuur met de KOV en haar leden, als zeer waardevol beschouw. Ik hoop en spreek de wens uit dat onze goede verstandhouding ook in de toekomst dienstbaar mag zijn aan de Katwijkse ondernemer en daarmee aan de Katwijkse samenleving. 

Daar zitten jullie dan, met mij op een bootje in de ‘perfect storm’. Ik hoop dat jullie ondanks deze zeer moeilijke tijd, vol uitdagingen, onzekerheid en soms ook angst, met mij volhouden en doorzetten. Een ondernemer kenmerkt zich door veerkracht en creativiteit en wij willen ons er graag voor inzetten dat jullie deze eigenschappen samen met de KOV verder kunnen ontwikkelen. Samen zijn we in staat er voor te zorgen dat Katwijk een vitale gemeente blijft, met toekomstperspectief voor haar ondernemers.  

Ik heb mij afgevraagd hoe lang een toespraak mag duren als er geen biertje en bitterbal lonkt. Is de concentratieboog achter een scherm langer dan aan de bar?Ik kreeg het advies om het kort te houden. Dus dit is het. In het begin van mijn toespraak zei ik, dat jullie met mij een enorme gok hebben genomen. Ik beloof jullie niet dat jullie met mij de jackpot zullen winnen, maar wel dat ik mij, samen met Dirk, Mikel, Jeroen, Gert Jan en Roelanda er voor zal inspannen dat jullie inleg rendement oplevert.

Ik wens ook jullie een behouden vaart.”