Verslag themabijeenkomst Ondernemen in de toekomst

Met 25 enthousiaste ondernemers werd op 7 juli een bijeenkomst gehouden rondom het thema "Ondernemen in de Toekomst". Anne Heijnen nam de deelnemers mee in de verschillende fases waarin een bedrijf zich kan bevinden en gebruikte daarvoor de volgende afbeelding:

De aanwezigen visualiseerden via memo’s de situatie van hun bedrijf vóór en tijdens/na corona. Aan de hand daarvan volgde een discussie waarbij de aanwezige ondernemers met elkaar in gesprek gingen over de status van hun bedrijf,  over overwegingen daarbij en gaven ze elkaar tips ter verbetering. De verschillen waren soms groot, maar de aanwezigen waren het over een ding eens. De coronacrisis heeft het “echte” ondernemerschap aangewakkerd.

Een verslag van de bijeenkomst vindt u hier