Uitnodiging voor informele bijeenkomst concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen

Uitnodiging
Gemeenten en bedrijfsleven in de 071-regio willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Onlangs presenteerde de regionale stuurgroep[1] een concept-ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten. Deze strategie bevat de keuzes en afspraken om in de toekomst te blijven voorzien in de vraag naar bedrijventerrein.
 
Over de concept-strategie willen met u van gedachten wisselen. Daarvoor organiseert de gemeente Katwijk een informele bijeenkomst op donderdag 16 januari van 16.00 tot circa 17.30 in het Heerenhuys aan de Overrijn 8 te Katwijk. Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst.
 
Programma
Wethouder Jacco Knape zal u welkom heten tijdens deze bijeenkomst. Verder presenteren wij de hoofdlijnen van de concept-strategie. Ook gaan we graag informeel met u in gesprek over de strategie. Wij zijn benieuwd naar uw eerste reactie op onze koers.
 
Stukken bekijken
Wilt u de concept- bedrijventerreinenstrategie alvast inzien? Bezoekt u dan de website van Economie071 op www.economie071.nl/bedrijventerreinen
 
Vervolg
Na de informele bijeenkomst volgt een formele inspraakprocedure waarin zienswijzen kunnen worden ingestuurd. Die procedure start naar verwachting in maart 2020.
De gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude stellen uiteindelijk de definitieve strategie vast.
 
Aanmelden
Wilt u ons laten weten of u naar de bijeenkomst komt? U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 14 januari aanmelden bij Maikel Bode/Sandra Jansen via ondernemersinfo@katwijk.nl.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Maikel Bode of Sandra Jansen via ondernemersinfo@katwijk.nl

[1]Portefeuillehouders van de gemeente Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de regio, te weten Koepel Leidse regio, Stichting Ondernemend Leiden, Ondernemersvereniging BioScience Park, Katwijkse Ondernemers Vereniging en VNO-NCW Rijnland.