Terugblik algemene ledenvergadering en presentatie Mark Slats

Leden en ereleden van de KOV waren 7 mei aanwezig in de Roskam voor de algemene ledenvergadering. Anne Heijnen leidde deze vergadering in verband met de afwezigheid van Peter Jongejan. Dirk Botermans presenteerde de financiële jaarstukken. De algemene ledenvergadering stemde in met het voorstel om Dirk opnieuw voor een periode van drie jaar te benoemen als bestuurslid/penningmeester. De kascontrolecommissie stelde de vergadering voor het om het bestuur decharge te verlenen voor het financieel gevoerde beleid.

Na de vergadering was het woord aan Mark Slats die via bijzondere uitdagingen (onder andere als deelnemer aan de Golden Globe race en een roeitocht over de oceaan) zijn visie onderstreepte “als je echt iets wilt, blijf dan niet dromen of wachten op ideale omstandigheden, maar doe het!”