Van Rhijn Bouw toont fraai en duurzaam ontworpen kantoorpand

Leden van de ondernemersvereniging waren 2 oktober te gast bij Van Rhijn Bouw. Op een gezellige manier kon iedereen kennismaken met het vernieuwde kantoorpand aan de Valkenburgseweg. “Een up-to-date gebouw dat duurzaam en vanuit een duidelijke managementfilosofie is gebouwd en daarmee klaar is voor de toekomst”, aldus directeur Jan van Duijn in zijn welkomstwoord.

Het bestaande kantoor op de locatie aan de Valkenburgseweg onderging de afgelopen maanden een complete metamorfose. “Met een resultaat waar we erg trots op zijn”, aldus gastheer Jan van Duijn. “Het nieuwe kantoorgebouw, goed voor 45 arbeidsplaatsen, is voorzien van een optimale klimaatbeheersing, een metershoge plantenwand, zonnepanelen en oplaadpalen voor elektrisch rijdende auto’s.”

De nieuwbouw is verdeeld in drie separate delen: de entree, het kantoor en het magazijn. “Bij het nieuwe ontwerp door architectenbureau Van Maanen streefden we naar meer eenheid tussen de verschillende onderdelen. De werkvoorbereiding en directie zijn gevestigd op de eerste etage, terwijl de financiële dienst en de ‘klussen-eenheid’ op de begane grond gehuisvest zijn”. Tijdens een ommegang door het gebouw legt directeur Hans van Rhijn uit dat het een bewuste keuze is om alle medewerkers en directieleden die bezig zijn met werkvoorbereiding en planning bij elkaar te plaatsen. “Het ondersteunt de onderlinge samenwerking, de kennisoverdracht en het projectmatig werken.”

Hans van Rhijn: “In 2021 bestaat de onderneming 50 jaar en inmiddels zijn de huidige directieleden - naast Jan van Duijn en ondergetekende is dat ook mijn broer Jan - bezig met het ‘inwerken’ van een nieuwe directie. Deze fase kenmerkt zich door het overdragen van onze kennis, ervaring en geleidelijk ook meer taken en verantwoordelijkheden. Een nieuwe generatie van driemaal Van Rhijn – Andre, Jaap en Henri – plus de schoonzoon van Jan van Duijn, Helmut Schwaneberg, staat klaar om straks het roer over te nemen. Onze verwachting is dat deze generatie veel nieuws brengt, bijvoorbeeld met nieuwe digitale technieken, maar tevens de oude succesformule van ontwikkelen en bouwen blijft doorvoeren. Ons credo daarbij blijft: Succes door samenwerking.”

Verschil maken

Peter Jongejan feliciteerde eerder tijdens de opening van de KOV-contactbijeenkomst de directie van Van Rhijn Bouw met het vernieuwde bedrijfspand en bedankte voor de gastvrije ontvangst. “Eerst een aantal huishoudelijke mededelingen voordat Jan van Duijn het woord krijgt”, vervolgde hij. Ten eerste maakte hij de aanwezigen attent op de Ondernemersdag071 op 9 oktober aanstaande. “Het centrale thema van deze editie is ‘Groei in de regio’ waarin we een combinatie zoeken met duurzaamheid en circulair ondernemen. De Ondernemersdag071 vindt plaats bij Holiday Inn / ECC Leiden. Vanaf 14.00 uur zijn er twee rondes met inspiratiesessies. Om 16.30 uur is er een plenair programma over de combi Groei en circulair ondernemen en deze middag wordt om 17.30 uur afgesloten met een actieve netwerkborrel.”

Ook riep de voorzitter op om bij het secretariaat punten aan te reiken voor het overleg dat het KOV-bestuur op 30 oktober heeft met het college van Burgemeester en Wethouders. Hij benadrukte tevens hoe belangrijk het is dat ondernemers uit onze regio zich laten horen bij de voorbereiding voor het maken van strategische keuzes, zoals de ontwikkeling van bedrijventerreinen. “Zoals we eerder meldden is de KOV een van de partners van Economie071. Op dit moment is een van de projecten die daar speelt het opstellen van een (regionale) bedrijvenstrategie. Binnenkort zal er een ondernemerssessie worden georganiseerd specifiek voor Katwijkse ondernemers op de bedrijventerreinen. Het is zeer belangrijk dat we onze lokale ondernemersstem laten horen. Ontvangt u dus binnenkort een uitnodiging? Zorg dan dat u erbij bent.” De KOV-voorzitter vervolgde: “Er zijn ongetwijfeld ondernemerszaken waarvan u denkt dat het goed zou zijn om die gezamenlijk als KOV aan te pakken, omdat we met elkaar het verschil kunnen maken. Misschien heeft u leuke ideeën voor ondernemend Katwijk die u met de andere leden wilt delen of die met elkaar uitgewerkt zouden kunnen worden. Of misschien heeft u er behoefte aan om met een groep ondernemers een bepaald thema eens aan te pakken. Kortom; ideeën, wensen, visies… laat het ons weten,” benadrukte Peter Jongejan. “De betrokkenheid van ondernemers helpt ons juist om het verschil te maken.” Tenslotte meldde Jongejan dat de volgende contactbijeenkomst op 5 november plaatsvindt bij de Grasshoppers in sporthal Cleyn Duin.

Familiebedrijf

Jan van Duijn ondersteunde zijn verhaal met een PowerPointpresentatie. Een fraaie, informatieve presentatie over het familiebedrijf en de gedachten achter de nieuwbouw. “We zijn ongelooflijk trots op ons bedrijf en het feit dat we een echte familieonderneming zijn”, benadrukte hij. “In het DNA van onze onderneming zit de wens tot samenwerken met onze opdrachtgevers. Dit ‘succes door samenwerking’ is, samen met onze fantastische medewerkers, de kracht van het bedrijf.”

De vader van Hans en Jan van Rhijn begon het bouwbedrijf in 1971. Vandaar dat het binnenkort 50 jaar bestaat. Zelf kwam Jan van Duijn in 1987 bij het bouwbedrijf. “En ik kan zeggen dat het de onderneming goed gaat, alhoewel wij ook een afwisseling van goede en slechtere jaren kenden. Vooral de periode van de financiële crisis met een teruggang in de bouw, was een moeilijke periode.”

“We zien bouwen als het toevoegen van waarde aan de omgeving”, aldus Van Duijn. In dat kader liet hij een aantal beelden van prestigieuze projecten de revue passeren. Ook toonde hij projecten waarbij Van Rhijn Bouw samenwerkte met twee andere Katwijkse bouwondernemingen. “Deze samenwerking in de ACK (Aannemers Combinatie Katwijk) betekende voor onze onderneming een versnelling in de ontwikkeling. Ik hoop dan ook dat wij, wel of niet in de samenwerkingsvorm van de ACK, straks een rol mogen spelen hier aan de overkant bij de bouw van Plan Valkenburg. Ik kijk daarbij speciaal naar de vanavond aanwezige wethouder Jacco Knape”, benadrukte hij.

Hutspot

Na de welkomstwoorden nodigde Jan van Duijn de aanwezigen uit voor het smaakvolle buffet dat klaarstond, verzorgd door cateraar Henk Hoek. De bijzondere combinatie van haring met hutspot deze tweede oktober deed een knipoog naar de buurgemeente vermoeden. Op een ontspannen wijze genoten de aanwezigen van de lekkere hap en het drankje en namen de leden de tijd om het gebouw aan de Oude Rijn uitvoerig te bezichtigen. Een duurzaam, slim ontworpen en, zoals bleek uit de bureaus in de werkkamers, papiervrij kantoor.