Uitnodiging bijeenkomst opzet nieuwe bedrijventerreinstrategie

Economie071, een samenwerking van gemeenten, ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio, werkt aan een nieuwe regionale bedrijventerreinenstrategie. Een visie voor de toekomst is nodig omdat het huidige aanbod van bedrijfsruimte ten opzichte van de vraag te beperkt is. Ook spelen er veel discussies over transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw. De nieuwe bedrijventerreinenstrategie moet antwoord geven op een aantal kernvragen. Belangrijk bij het ontwerpen van een visie en strategie is de betrokkenheid van ondernemers. Vandaar de oproep van voorzitter Peter Jongejan tijdens de contactbijeenkomst van oktober om als ondernemer “je stem te laten horen”.

De nieuwe bedrijventerreinenstrategie moet antwoord geven op de kernvragen:

  • Waar en hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor ondernemen op de bedrijventerreinen in de regio?
  • Waar staan de verschillende bedrijventerreinen over 10 jaar en wat gaan we daarvoor doen?
  • Welke functies zijn er op de verschillende bedrijventerreinen mogelijk en welke juist niet?
  • Hoe geven we op bedrijventerreinen vorm aan duurzaamheid en energietransitie, en wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente Katwijk en de KOV vinden het belangrijk dat de ondernemers op de bedrijventerreinen betrokken zijn bij de op te stellen strategie. Daarom nodigen zij de ondernemers op de bedrijventerreinen uit voor een werksessie, specifiek gericht op de toekomst. De sessie voor ’t Heen en Klei Oost vindt plaats op 9 november, locatie Heerenweg 13, Katwijk (gemeentewerf Katwijk). De sessie voor de overige bedrijventerreinen vindt plaats op donderdag 8 november, locatie Heerenhuis, Overrijn 8 in Katwijk. Beide sessies zijn van 16.00 – 18.00 uur.

Werksessie
Maikel Bode van de gemeente Katwijk: “Op donderdag 8 en vrijdag 9 november organiseren wij dus werksessies met ondernemers van de bedrijventerreinen in Katwijk. Tijdens deze werksessies vernemen we graag van de ondernemers op de bedrijventerreinen wat er nodig is om ook richting de toekomst succesvol te blijven ondernemen. Het gaat om thema’s als parkeren, bereikbaarheid, representativiteit en veroudering, maar ook praten we graag over hoe u aankijkt tegen thema’s als functiemenging, beter ruimtegebruik, arbeidsmarkt en verduurzaming.”

De werksessie wordt begeleid door Juriën Poulussen van Stec Groep. Dit adviesbureau maakt - in opdracht van Economie071 - de bedrijventerreinenstrategie en begeleidt het proces.  De werksessies zijn onderdeel van een consultatieronde die Stec Groep doet. Stec Groep consulteert eveneens de gemeenten. De consultatieronde resulteert in een eerste schets van het programma per bedrijventerrein en levert input voor de regionale strategie.

Uitnodiging
De gemeente verwacht de concept-bedrijventerreinenstrategie in november te presenteren aan alle ondernemers. Zij krijgen dan gelegenheid daarop te reageren.

Op de website van economie071 vindt u nadere informatie over het project Bedrijventerreinenstrategie via http://www.economie071.nl/bedrijventerreinen-leidse-regio/.

Wilt u bij een sessie aanwezig zijn, dan kunt u dit doorgeven aan Roelanda Jonker van de KOV via info@kovkatwijk.nl of aan Maikel Bode van de gemeente Katwijk (via m.bode@katwijk.nl).