Onvoldoende interesse voor IoT workshop

In het KOV-Magazine, dat in de zomer is verschenen, is een artikel opgenomen inzake Internet of Things. Omdat ontwikkelingen snel gaan op dit terrein en relevant kunnen zijn voor de verschillende branches is een ledenpeiling gehouden om de interesse te peilen voor een verdiepingsworkshop (welke verschillende IoT toepassingen zijn er, hoe zit het met de beveiliging en hoe ziet de business case eruit).

Het KOV bestuur heeft geen reacties mogen ontvangen en concludeert daarmee dat er geen behoefte is aan de organisatie van een dergelijke workshop.

Mocht u interesse hebben in andere onderwerpen waarvan u denkt dat deze van belang zijn voor u en uw collega-ondernemers, maak dit dan kenbaar aan het secretariaat via info@kovkatwijk.nl of via een van onze bestuursleden.