Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen bij ziekte een beroep doen op de no-riskpolis. Dit is een regeling die de loondoorbetaling bij ziekte compenseert. Het doel van de no-riskpolis is om werkgevers over de streep te trekken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden.

Werkgevers maken minder gebruik van de no-riskpolis dan zij zouden kunnen, Dit komt waarschijnlijk doordat werkgevers en werknemers onvoldoende bekend zijn met de regeling; ook vragen werkgevers bij kort verzuim niet altijd een Ziektewet-uitkering aan.

Lees meer in het UWV Kennisverslag: https://lnkd.in/e7wsjfJ.. #UWVonderzoekt

Meer weten over de no-riskpolis? Neem contact met Jan Wassenaar, UWV WerkgeversServicepunt, 06-52464012 jan.wassenaar@uwv.nl