KOV richt in 2018 het vizier op een aantal uitdagingen en kansen

De drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de KOV vond dit jaar op een unieke plek plaats: in de Zwaaikom van het Prins Hendrikkanaal. Midden in het hart van Katwijk op de uitnodigende en uiterst gastvrije rondvaartboot ‘River Queen’ van Rederij Van der Hulst, hield bestuurslid Anne Heijnen een korte en toegespitste nieuwjaarsspeech. De kern van haar betoog was gekoppeld aan een aantal uitdagingen waar ondernemend Katwijk in 2018 voor staat. Uitdagingen die variëren van de krapte op de arbeidsmarkt aan goed gekwalificeerd personeel, het in voldoende mate beschikbaar zijn van grondstoffen plus materialen en het hebben en kunnen verkrijgen van voldoende financiële middelen om te kunnen ondernemen. Behalve het stilstaan bij de uitdagingen, besteedde Anne Heijnen ook volop aandacht aan de kansen en successen.“

Traditiegetrouw opende het KOV-bestuurslid met een extra welkom aan de ereleden van de vereniging. Inmiddels een zevental.Het afgelopen jaar was voor velen van ons een goed jaar,” vervolgde Anne Heijnen, “waarbij geldt dat het economisch herstel momenteel doorzet. De oplossingen voor problemen die in de crisistijd zo redelijk leken, blijken nu vaak achterhaald. En inmiddels staan we voor nieuwe uitdagingen.”

“Zo is de vraag waar we goedgeschoold en gemotiveerd personeel kunnen vinden nu relevanter dan ooit. We moeten hier als ondernemer ook onze eigen verantwoordelijkheid oppakken. De theorie op school en de uitvoering in de praktijk liggen vaak te ver uit elkaar. We vragen ons af wat we als ondernemers zelf kunnen doen om deze kloof te dichten. Wij denken aan het bieden van stageplekken, of optreden als mentor voor jongeren die hun weg proberen te vinden. Maar met zoveel wijsheid bij elkaar binnen onze vereniging zijn er vast nog veel meer ideeën om ‘eigen personeel te creëren’. Daarnaast is het ook goed om oog te houden voor de mensen die nu niet (of nog niet) deelnemen aan het arbeidsproces: statushouders of mensen die op een andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hoe kunnen we hen weer in het arbeidsproces betrekken? Wat kunnen wij voor hen betekenen? En wat kunnen zij betekenen voor ons,” aldus de secretaris van de KOV.

Het KOV-bestuurslid vervolgde: “Er zijn meer uitdagingen. Zo lopen steeds meer ondernemers aan tegen de vraag waar we voldoende voorraden en materialen kunnen vinden voor alle projecten en werken die zich nu aandienen. Of de vraag, hoe alles gefinancierd moet worden. Het vertrouwen is nog broos, en daarom is het vaak nog lastig om financiering rond te krijgen. Waarbij de vraag gesteld kan worden of we wel genoeg naar nieuwe financieringsvormen kijken.” Tenslotte schaarde ze onder de uitdagingen ook de schade die we met elkaar al jaren aan de aarde toebrengen. “Dat is,” aldus Anne Heijnen, “een uitdaging op zichzelf. Duurzaamheid is al een tijd niet meer een opgelegde regel en vraagt ons aller betrokkenheid en inspanning.”

Kansen

“Naast uitdagingen, zijn er ook volop kansen”, beklemtoonde Anne Heijnen vanuit het front van de zeer drukbezochte rondvaartboot. “Ik noem er een aantal. Het gaat goed met de Retail. Niet zo lang geleden waren we nog bezorgd over het aantal vierkante meters winkelruimte aan de Rijnstraat. Dankzij ondernemers die kansen zien, is daar nu weer volop ‘reuring’ en bedrijvigheid. Een andere kans is en blijft de unieke ligging van Katwijk aan de kust. De ruimte aldaar voor horeca, leisure en retail stemmen ons positief. Wij blijven er als KOV voor pleiten om daarbij ook ruimte te houden voor de ‘kraamkamers’, ofwel ruimte voor kleine, startende bedrijven. Vaak zijn dit de grote ondernemingen van de toekomst.”

Anne Heijnen: “Wij kijken dan ook kritisch naar de plannen rondom de bibliotheek in het centrum van Katwijk. Juist door de unieke ligging van het overdekte winkelcentrum waarop nu wordt gefocust, zou dit ons inziens een geweldige ‘kraamkamer’ kunnen zijn. En daarmee ruimte kunnen bieden aan winkels waarmee we ons als Katwijk kunnen - en misschien wel moeten - onderscheiden van andere winkelgebieden.”

“Ook de Pioniersbaan of de Noordelijke Rondweg van Rijnsburg ziet de KOV als een kans. De weg die de A44 en de N206 verbindt. De KOV pleit er al jaren voor. Fijn dat de lokale overheid dit nu ook actief oppakt.”

Verbinden

“Met al deze uitdagingen en kansen willen de KOV-bestuursleden zich in 2018 vooral weer inzetten voor het leggen van verbindingen. Verbindingen, tussen ondernemers onderling en lokaal, maar zeker ook regionaal. Het is namelijk belangrijk om elkaar te leren kennen, om onze uitdagingen met elkaar te delen en zo samen tot nieuwe ondernemersideeën te komen en kansen te creëren. Het bestuur is daarom ook blij dat we het afgelopen jaar maar liefst 21 nieuwe leden mochten verwelkomen.”

“Ingenomen zijn we ook met het feit dat we ons partnerschap met Economie071 hebben verlengd. We zijn ervan overtuigd dat we onze economie kunnen versterken door een koppeling van de kennis in Leiden aan de techniek in Katwijk. Ook de verbinding met de overheid zullen we het komende jaar weer keer op keer zoeken. Van een gesprek met de Commissaris van de Koning Jaap Smit en het Katwijks College tot het aangaan van de dialoog met de verschillende politieke partijen die Katwijk rijk is, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen: Samen gaan we op zoek naar meerwaarde.”

Ambiance

Aan het begin van haar speech gaf Anne Heijnen al aan het kort te houden. “Wat mij altijd opvalt bij gelegenheden als deze, is dat een speech al gauw te lang duurt. Het leidt af van de belangrijke zaken: de verbinding met elkaar aangaan en elkaar persoonlijk het beste wensen voor het nieuwe jaar. Namens het KOV-bestuur en Roelanda Jonker van het secretariaat wensen we jullie een succesvol en gezond 2018,” besloot Anne Heijnen de door haar namens het bestuur uitgesproken woorden en goede wensen.

Op de rondvaartboot die aan de westzijde van het prins Hendrikkanaal afgemeerd lag, bleef het tot ruim 21.00 uur uitermate gezellig. De aanwezigen werden gefêteerd op een heerlijke hapje en drankje en konden vooral doen waar ze door de secretaris van de vereniging voor waren uitgenodigd: het uitwisselen van de beste wensen en het gezellig samenzijn. De River Queen bood daartoe alle mogelijkheden.