Algemene ledenvergadering KOV akkoord met contributieverhoging

De laatste KOV-contactbijeenkomst van 2018 stond in het teken van de begroting voor het komend jaar en de afrekening over dit jaar. Penningmeester Dirk Botermans verduidelijkte de aanwezige leden het bestuursvoorstel om de contributie met ingang van 2019 te verhogen met vijftien procent. Dat is nodig om het vermogen van de vereniging op orde te houden, want de begroting voor 2019 telt een tekort van ruim elfduizend euro, terwijl 2018 met een tekort van ongeveer zevenduizend euro afsluit. Een voorstel waarmee de aanwezige leden instemden.

Het overzicht van inkomsten en uitgaven leert dat de vereniging in 2018 aanzienlijk minder uitgaf aan kosten voor de contactbijeenkomsten dan begroot was. Een belangrijke reden hiervoor is dat een aantal van deze bijeenkomsten gehouden zijn bij leden. In zijn toelichting gaf penningmeester Dirk Botermans verder aan dat de kosten voor het secretariaat iets hoger uitvielen ten opzichte van de begroting, terwijl de inkomsten aan advertenties overeenkwamen met de kosten voor het KOV Magazine. “De lagere inkomsten uit rente, de reservering voor de hogere huur van een ander kantoorpand na het eerste kwartaal in 2019 en de kosten voor de projecten (Katwijk Marketing en het Ondernemersplein) zorgen tenslotte voor een structureel tekort op de KOV-begroting”, aldus de penningmeester.

Om dit en het begrote tekort te vereffenen en het vermogen van de vereniging weer terug te brengen op tweemaal de jaarcontributie, stelde Dirk Botermans namens het bestuur een contributieverhoging voor. “Bovenal zullen we komend jaar scherp en creatief sturen op de kosten, zonder op kwaliteit in te boeten.” De presentatie van de begroting leidde niet tot vragen. Met applaus ging de vergadering akkoord met het onderbouwde voorstel om de contributie te verhogen. “Ook een applaus voor de penningmeester”, benadrukte voorzitter Peter Jongejan, die aangaf hoeveel werk Dirk voor de vereniging achter de schermen verzet.

Felicitatie

De contactbijeenkomst vond plaats op Vakantiepark Koningshof, waar Pim en Penny Kromhout, mede namens hun vader Flip, de aanwezigen welkom heetten en voor de gastvrijheid zorgden. Voordat Pim een korte impressie gaf van de ontwikkelingen van de camping en het realiseren in 2018 van het nieuwe ‘Polderhuis’, waar de KOV-leden te gast waren, opende voorzitter Peter Jongejan deze algemene ledenvergadering. “De bijeenkomst in december wordt standaard gebruikt om u als lid van de KOV de begroting voor het volgende jaar te presenteren.” Ook heette hij de nieuwe leden welkom: Arres van der Marel van ADVDM verhuur- en aannemingsbedrijf en Emile Oomen en Stephanie Hoffman van Oomen Verhuizers. Ook Peter van der Mey van Van der Mey Quality Food & Vegetables werd van harte welkom geheten. Hij is sinds de zomer KOV-lid, maar vandaag voor het eerst aanwezig. Tenslotte feliciteerde hij Roelanda Jonker met het feit dat ze het afgelopen weekend voor de tweede keer oma werd.

Peter Jongejan vervolgde: “Vanaf deze plaats willen wij Wim en Kees van Dijk van DuoCore van harte feliciteren met het 80-jarig bestaan van hun bedrijf. In ons laatste magazine heeft u een reportage kunnen lezen over het bedrijf. DuoCore verzorgt al vele jaren voor ons tot volle tevredenheid het KOV Magazine en zal dat ook in 2019 weer doen. De eerste borrel vandaag wordt u aangeboden door DuoCore. Wim en Kees: proost; bedankt en gefeliciteerd. We wensen jullie nog vele jaren goede zaken toe.”

Ontwikkeling

Na de toelichting op de financiën door Dirk Botermans gaf Pim Kromhout een enthousiaste presentatie over (de geschiedenis van) vakantiepark Koningshof. Samen met zijn zus Penny en hun vader Flip vormen zij de directie van de onderneming. Een familiebedrijf dat in 1963 ontstond toen opa het boerenbedrijf verruilde voor een toeristisch bedrijf. Sindsdien werkten de drie generaties uit de familie Kromhout hard aan de ontwikkeling van de camping, die met een 4,5-waardering uit maximaal 5 een groot aantal sterren krijgt in de ANWB-kwaliteitsmeter. Ook de waardering van de gasten ligt, met een score van boven de 9.13, erg hoog. Tenslotte heeft het bedrijf sinds 1999 de Green Key in Gold, als waardering voor de duurzame processen en bedrijfsvoering.

Op de circa acht hectare ontwikkelde de familie Kromhout in de loop der jaren een campingbedrijf met een zwembad, visvijver en allerlei spel- en sportfaciliteiten. De camping telt 175 kampeerplaatsen, 70 accommodaties voor verhuur, 3 trekkershutten en 45 seizoenplaatsen. Ook de horecavoorziening is met een moderne supermarkt (“ambitie voor 2019 meer biologische en duurzame producten”) en een gezellige ontmoetingsruimte met bar en restaurant op hoog niveau uitgevoerd. Dit in 2018 gerealiseerde uiterst sfeervolle horecacentrum het Polderhuis is, naast de functie in het toeristenseizoen van eind maart tot oktober, het gehele jaar geopend voor speciale (bedrijfs)activiteiten, feesten en jubilea.

Met de aankondiging dat het buffet geopend is, gaf Pim de microfoon terug aan voorzitter Peter Jongejan. Peter bedankte voor het mooie verhaal en de gastvrijheid. Hij eindigde met: “Op 8 januari hopen wij u te ontmoeten op onze nieuwjaarsbijeenkomst in de Roskam in Katwijk. De uitnodiging hiervoor ontvangt u deze week in uw mailbox.”