Zoveel méér dan alleen toeristen naar Katwijk trekken

Eerder dit jaar publiceerde Katwijk Marketing de resultaten van 2017. Er werd een uitgebreid jaarverslag van meerdere pagina’s uitgebracht met daarin een nieuwe, overzichtelijke infographic. De resultaten van de organisatie lieten op vele gebieden opnieuw een stijgende lijn zien. De belangstelling voor Katwijk neemt toe, de kustplaats floreert. Is Katwijk Marketing niet eens klaar? Piet de Vries en Annemarie Guijt vinden van niet.

“Katwijk heeft prachtige faciliteiten,” legt citymanager Piet de Vries uit. “De gemeente investeert ook in het verbeteren van het aanbod. Denk maar aan de verbouwing van het winkelgebied, de plannen die er zijn om de fietspaden in het duin aan te pakken en natuurlijk de parkeergarage Boulevard Zeezijde. Het is echter naïef om te veronderstellen dat bezoekers dan vanzelf komen. Ze moeten er immers wél op een wervende manier over geïnformeerd worden en dat kost inzet. Bovendien is de concurrentie groot.” Katwijk Marketing ontwikkelde een strategie om niet alleen méér bezoekers aan te trekken, maar om hen ook langer te laten blijven en vaker te laten terugkomen.

Voor bezoekers, toeristen en inwoners

Citymarketeer Annemarie Guijt is binnen de organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering. “Veel mensen weten niet dat wij óók alle back-office werkzaamheden voor VVV Katwijk verzorgen. Wij beantwoorden alle e-mails die aan het VVV gestuurd worden en kunnen zo goed inschatten welke behoeften en vragen onze bezoekers hebben. En we beheren bijvoorbeeld de website vvvkatwijk.nl. Onze stagiaires zorgen ervoor dat alle evenementen in Katwijk netjes via onze kalenders te vinden zijn. Natuurlijk is het VVV een belangrijke bron van informatie voor vakantiegangers. Maar de grootste bezoekersgroep van onze website wordt gevormd door de Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers. Zij maken immers het vaakst gebruik van alle prachtige recreatieve faciliteiten die Katwijk biedt. Onze aandacht is dus lang niet alleen gericht op het aantrekken van toeristen.”

DIT! is Katwijk

Natuurlijk worden er ook campagnes ontwikkeld. Annemarie: “De campagne ‘DIT! is Katwijk’ kennen de meesten wel. Onderdeel hiervan zijn video’s, banners en facebookberichten, die we als advertenties inzetten. Op dit moment ontwikkelen we vijf nieuwe campagnevideo’s. We zijn ons ervan bewust dat de campagne al even draait en we willen hierin vernieuwing laten zien. Daarom kijken we naar de mogelijkheid om moderne videotechnieken toe te passen. Het zwaartepunt van deze campagne ligt overigens op het stimuleren van dagbezoek, met name door inwoners van de regio. Onze advertenties worden ook heel bewust aan díe doelgroepen getoond. Veel van onze uitingen krijgen de bewoners dus helemaal nooit te zien. En dat is soms best jammer, want Katwijkers zijn met recht trots op hun dorp.”

Internationaal

Sinds 2016 wordt er samengewerkt met buurgemeenten Noordwijk en Leiden, een samenwerking die de naam ‘STAD+KUST’ heeft gekregen. Er is een regionaal magazine en er wordt deelgenomen aan internationale campagnes. Annemarie: “Soms is samenwerken niet eenvoudig. We zijn immers óók concurrenten. Gelukkig heeft Katwijk een aanbod waarmee ze zich duidelijk van de andere twee kan onderscheiden. Natuurlijk moet je binnen een samenwerking concessies doen. De ene keer staat Noordwijk wat meer op de voorgrond en de andere keer is er meer ruimte voor Katwijk. Maar door samen te werken, komen er campagnes binnen ons bereik die we als zelfstandige organisatie nooit hadden kunnen realiseren. Denk hierbij aan die uitgebreide zoekmachine-campagne voor onze gezamenlijke website kuesteundkultur.nl, die daardoor in een halfjaar meer dan 100.000 keer werd bezocht. Of de reclamespots voor Katwijk die op de Duitse radio werden uitgezonden.”

Lokale samenwerking leidt tot mooie projecten

“Ook steekt Katwijk Marketing veel tijd in het in stand houden van meerdere netwerken. Zo verbindt zij ondernemers, evenementenorganisatoren, gemeente en andere betrokkenen. Een belangrijke functie, maar een taak die niet altijd tot tastbare of zichtbare resultaten leidt. Soms gelukkig wél. Zo bemiddelde Katwijk Marketing bij het tot stand komen van de watertaxi. Ook hopen we later dit jaar een ‘Soldaat van Oranje Experience’ te realiseren. Een project waarmee we de bezoekers van de musical langer in Katwijk willen laten blijven. En de inwoners van onze regio willen prikkelen om een dagje Katwijk, inclusief ‘de Soldaat’ te beleven. Dit project moet écht een trekker worden. Iedereen is enthousiast, dus wij hebben goede hoop dat we op korte termijn kunnen aankondigen dat het definitief gaat lukken“, zegt Piet de Vries met een glimlach.

Piet en Annemarie vinden het belangrijk dat ondernemers weten hoe breed de range aan taken en activiteiten is. Zeker omdat zij willen laten zien dat de subsidie en de financiële ondersteuning van het bedrijfsleven die zij voor hun werk ontvangen, wel degelijk leidt tot mooie resultaten voor méér dan alleen de toeristische sector.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in de prestaties van de citymarketingorganisatie kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Katwijk Marketing. Of via tel. 071-3030707 een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Informatie: www.katwijkmarketing.nl.