Belangrijke stap naar woningbouw op Valkenburg

De uitgangspunten voor de eerste woningbouwlocatie op voormalig vliegkamp Valkenburg zijn vastgesteld door het college van B & W van de gemeente Katwijk. Eind mei wordt deze concrete stap naar woningbouw besproken met de gemeenteraad. Op de zogenoemde startlocatie nabij het VIP-gebouw moeten 1000 tot 1500 woningen met voorzieningen worden gebouwd.

Wethouder Klaas Jan van der Bent van de gemeente Katwijk: “Dit is een grote stap voorwaarts richting de broodnodige woningbouw. Deze eerste wijk biedt plek aan de pioniers van de nieuwe locatie.  Met de ambitie van Katwijk voor Unmanned Valley een stukje verderop in het gebeid kan dit een echte wijk van de toekomst worden.”

Proces

Het is belangrijk dat de nieuwe gemeenteraad een uitspraak doet over de kwaliteitsambitie van deze eerste wijk op Valkenburg. Vervolgens dient deze nota als basis voor het verder uitwerken van het zogenoemde stedenbouwkundig kader. Dit kader zal door het Rijksvastgoedbedrijf  en de gemeente Katwijk gebruikt worden om de plannen die uit de markt komen vervolgens te toetsen. De gemeente wil bij de uitwerking van het stedenbouwkundig kader diverse belanghebbenden betrekke