‘20Duurzaam20 is een initiatief van ondernemers uit Katwijk’

Het doel van 20Duurzaam20 is om in 2020 twintig procent van de energie duurzaam op te wekken. Deelnemers aan dit platform zijn de inwoners van Katwijk, de ondernemers, verenigingen, scholen en de gemeente. “Samen zorgen ze ervoor dat duurzamer leven, spelen en werken verwezenlijkt wordt. Bewust werken aan duurzaamheid is niet alleen een must, maar ook een verdienmodel voor ondernemers. Deze werkwijze kan tevens zorgen voor juist dat onderscheidende product of de productiewijze, waardoor een bedrijf zich beter in de markt positioneert.” Aan het woord is Dr. Anke Schüttemeyer, ambassadeur van de stichting 20Duurzaam20.

Van huis-uit is Anke Schüttemeyer sociaaleconomisch geograaf. Ruim vijftien jaar geleden promoveerde zij in haar geboorteland Duitsland, waar ze ook verbonden was aan de universiteit. Sinds bijna acht jaar woont zij met haar echtgenoot en kinderen in Katwijk. De baan van haar man bij ESTEC was de reden dat de familie neerstreek in deze regio. E n van hun kinderen is in Katwijk geboren en de oudste dochter volgt inmiddels het middelbaar onderwijs in Leiden.

Anke: “Mijn baan als Postdoc-onderzoeker en universitair docente voor economische en sociale geografie in Keulen heb ik in 2014 beëindigd. Daar deed ik veel onderzoek naar vormen van duurzaamheid in relatie tot de economische effecten daarvan. Deze kennis en ervaring wil ik hier in de praktijk brengen. Dat doe ik graag en ik denk dat dat betekenisvol is. Ondanks dat ik absoluut niet het imago van ‘geitenwollen sokken” heb, onderschrijf ik het idee dat het roer om moet en om kan. Ook bij bedrijven en grote instellingen. Een uitdaging waar we voor staan, met volop kansen en de mogelijkheid van een transitie naar een eerlijkere economie, die voor de ondernemers renderend blijft.”

Toekomstbestendig

Behalve een actieve taak binnen de stichting 20Duurzaam20, vooral vanwege haar kennis en de sterke behoefte een bijdrage te willen leven aan vormen van duurzaamheid, is Anke actief met haar onderzoek- en adviesbureau Empirio; een ‘futureproof duurzaamheidsadvies’ voor het MKB. “Met mijn onderzoek- en adviesbureau neem ik de geïnteresseerde ondernemer mee in de ontwikkeling naar een toekomstbestendige onderneming met nieuwe omzetkansen en verlaagde bedrijfskosten. Daarbij ontwikkelen we in samenspraak een stevig strategisch fundament om zelfs door te kunnen groeien tot een koploper ‘duurzaamheid’ in de voor de onderneming betreffende branche,” aldus Dr. Anke Schüttemeyer. “Maar,” benadrukt ze, “mijn activiteiten voor de stichting en de klussen van mijn bedrijf houd ik strikt gescheiden. Wat bindt en overeenkomt, is mijn drive duurzaamheid in te voeren en de kennis en kunde die ik op dit terrein heb.”

Een initiatief van 20Duurzaam20 en Katwijk Marketing waarbij Anke vroegtijdig betrokken was, is het label ‘Goed Groen Groei / Katwijk. “Het is een openlijke waardering voor ondernemers die stappen zetten naar duurzame vormen en – wat ik erg belangrijk vind – een platform om te tonen wat we al bereikt hebben: Een label om trots op te zijn en dat mede bedoeld is om anderen te inspireren. “Want,” benadrukt Anke, “leren van elkaar is een essentiële eigenschap die we meer willen promoten. Ook in het duurzaamheidscafé, dat wij volgend jaar vanuit de stichting voor het eerst organiseren.”

Label

“Het idee dat het doorvoeren van duurzaamheid kostenverhogend voor het bedrijfsleven is, is een misvatting. Ik beweer zelfs het tegenovergestelde: indien een onderneming niet verduurzaamt, prijst het zich zelf uit de markt. Doorvoeren van duurzaamheid en geld verdienen gaan heel goed samen. Dat geef ik aan de hand van diverse voorbeelden dan ook aan. Een ondernemer kan zo zelf ervaren dat hij de vruchten plukt bij het omschakelen naar meer duurzaamheid en het actief betrokken zijn bij vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij energiebesparing is dat snel zichtbaar. De route van energiebesparing en het bijvoorbeeld invoeren van zonnepanelen, is het plukken van ‘laag fruit’. Toch is het invoeren van duurzame processen op veel meer manieren mogelijk. Bedrijven met het Goed Groen Label zijn daar prachtige voorbeelden van. Meerdere Katwijkse ondernemers hebben inmiddels zo’n label.”

“Wat we met de stichting 20Duurzaam20 doen, is niet het verrichten van onderzoek, maar het delen van kennis, het geven van voorbeelden van ‘good practices’ en het verbinden vooral binnen Katwijk en onze regio. We werken daarbij samen met initiatieven zoals die van de Stichting Energieke Regio. Een stap die we eveneens belangrijk vinden, is het geven van goede voorlichting en het zetten van educatieve stappen, namelijk de leerlingen op de scholen informeren en hen bij duurzaamheidsprocessen betrekken.”

“Minstens zo belangrijk vind ik dat we de ondernemers kunnen wijzen op de bestaande regelgeving en de mogelijkheden in te haken op initiatieven, waar bijvoorbeeld een financiële stimulans aan gekoppeld is. Ook de gemeente Katwijk is daarin een prima partner.”

Trots

“Duurzaamheid wordt een belangrijk issue”, benadrukt Anke Schüttemeyer. “Steeds vaker zie je dat de klant afdwingt dat een product duurzaam is of duurzaam geproduceerd wordt. Dat noodzaakt bedrijven mee te gaan in deze ontwikkeling. In dit proces doorloopt Nederland nu een behoorlijke inhaalslag en wordt men hier op bepaalde terreinen zelfs koploper. De politieke ambities zijn inmiddels hoog geformuleerd. Dat betekent dat op korte termijn ondernemers moeten schakelen naar meer duurzaamheid. Een spannend innovatief proces, waarin we met de stichting 20Duurzaam20 behulpzaam kunnen zijn en waarbij we platforms organiseren waar de ondernemers elkaar kunnen inspireren, aan kunnen geven wat al bereikt is en waar ze nog tegenaan lopen.”

Anke Schüttemeyer: “Trots zijn op het resultaat in duurzaamheid en het delen van kennis, dat vind ik belangrijk en dat maakt mij blij. Daarin past ook de duurzaamheidsmarkt en de duurzaamheidskrant die we al twee jaar op rij organiseerden en die ook voor komend jaar weer op stapel staan.”